Damen Naval heeft een vol jaar achter de rug. Aan het begin van 2023 deed Roland Briene (zie foto hierboven) in zijn eerste Nieuwjaarstoespraak als Algemeen Directeur de voorspelling dat het een druk jaar zou worden en dat is uitgekomen. Er waren nieuwe contracten, belangrijke projectmijlpalen en een complete herstructurering van het bedrijf onder de noemer Time for Change.

Voor Roland was zijn eerste jaar als Algemeen Directeur van Damen Naval uitdagend, hectisch en leerzaam met een aantal zeer bijzondere hoogtepunten. “Het was een fantastisch jaar; niet altijd even makkelijk, maar ik heb het heel leuk in mijn nieuwe functie. Waar ik nog steeds een enorme drive van krijg, zijn de interacties met de collega’s, de samenwerking met de klant en de lopende en de nieuwe projecten.” Hij voegt toe: “Ik heb heel bijzondere hoogtepunten mogen meemaken dit jaar. Bovenaan staan er twee: het ondertekenen van het ASWF-contract en het F126-staal snijden. Bij ASWF was het mooiste moment toen Arnout Damen en ik na het tekenen de tent in Den Helder inliepen waar alle collega’s van het ASWF-project zich verzameld hadden. Bij F126 was dat het indrukken van de knop waarmee de snijmachine van start ging en dus ook de productiefase officieel begon.”

Een van de hoogtepunten van 2023 was contract voor vier Anti-Submarine Warfare-fregatten (ASWF). Een van de hoogtepunten van 2023 was contract voor vier Anti-Submarine Warfare-fregatten (ASWF).

Grote contracten
Op 29 juni tekenden Defensie, Damen en Thales het contract voor het ontwerp, de bouw en de levering van vier Anti Submarine Warfare Fregatten (ASWF). De 145-meter lange fregatten zijn de vervangers van de huidige Multipurpose fregatten van de Karel Doorman-klasse en er worden twee fregatten gebouwd voor de Koninklijke Marine en twee voor België. Sinds de ondertekening van het hoofdcontract tijdens SAIL Den Helder zijn er meerdere contracten afgesloten met leveranciers, waaronder RH Marine, Alewijnse, ABB, Heinen & Hopman en MAN Energy Solutions.

De afdeling Services sloot in oktober een groot servicecontract af met de Koninklijke Marokkaanse Marine voor het onderhoud van de drie SIGMA multi-missiefregatten die Damen Naval heeft gebouwd. Het is inmiddels het derde servicecontract en bestaat uit technische assistentie in Marokko, het dokken voor onderhoud op een Damen-werf, onderdelen en training van de bemanning. De Tarik Ben Ziyad (SIGMA 10513), de Sultan Moulay Ismail en de Allal Ben Abdellah (beiden SIGMA 9813) werden tussen 2010 en 2012 opgeleverd.

“Er zijn meer hoogtepunten geweest het afgelopen jaar”, aldus Roland. “We hebben de Midlife Update van Zr.Ms. Johan de Witt afgerond, de Product Development-fase van PES Colombia is voltooid en met het snijden van het eerste staal heeft het F126-project zijn fysieke start beleefd. In een tijd waarin vrede en veiligheid niet meer vanzelfsprekendheid zijn, ben ik trots op de rol die wij mogen spelen in de Europese marinebouw. Met het werk dat wij verrichten, dragen ook wij bij aan het motto van onze Koninklijke Nederlandse Marine; ‘Wereldwijd veiligheid op en vanuit zee’.”

De ondertekening van het ASWF-contract vond plaats tijdens SAIL Den Helder. De ondertekening van het ASWF-contract vond plaats tijdens SAIL Den Helder.

Vooruitgang op de projecten
Na drie en een half jaar aan ontwerpen en voorbereidingen was 5 december 2023 een belangrijke dag voor het Duitse F126-fregattenproject. In het Duitse Wolgast is begonnen met het snijden van het staal voor het eerste van de vier fregatten. De schepen worden volledig in Duitsland gebouwd op scheepswerven in Wolgast, Kiel en Hamburg. Op de Peene scheepswerf in Wolgast wordt het staalwerk en de voormontage voor het achterschip gedaan. Het voorschip wordt gebouwd in Kiel en ook daar samengesteld met het achterschip. Vervolgens wordt het casco over zee naar Blohm+Voss in Hamburg gesleept waar de uiteindelijke uitrusting, inbedrijfstelling, testen en oplevering zullen plaatsvinden.

“In 2024 gaan we veel aandacht besteden aan leiderschap en gedrag. Dat begint bij ons MT, maar geldt voor eenieder binnen dit bedrijf.” Roland Briene
Roland (links) mocht op de knop drukken waarmee het staal snijden voor het F126-project officieel van start ging. Roland (links) mocht op de knop drukken waarmee het staal snijden voor het F126-project officieel van start ging.

Op Vlissingen-Oost is het cascobouwproject van het superjacht afgerond en is het schip overgedragen aan Damen Yachting voor de laatste fase van het project. En de werf maakt zich ook klaar voor de komst van het Combat Support Ship Den Helder. Het schip zal in de eerste helft van 2024 de scheepswerf in Galați, Roemenië, verlaten en naar Nederland komen.

“Vanwege de huidige situatie in de regio is besloten dat de afbouw in Nederland plaats zal vinden. Het is belangrijk voor een scheepsbouwer om een schip op de werf te hebben, dus hoewel de situatie niet ideaal is, ben ik blij dat het CSS naar Nederland komt.” Later dit jaar wordt het schip overgedragen aan COMMIT.

In oktober 2022 werd een ontwerpcontract met COTECMAR, de marinewerf van de Colombiaanse marine en inmiddels is de productontwikkelingsfase afgerond. “We zijn momenteel aan het onderhandelen en houden goede hoop dat er dit jaar een contract getekend zal worden”, aldus Roland.

De Midlife Update van Zr.Ms. Johan de Witt is afgerond en het schip heeft inmiddels de eerste proefvaarten al gehad. De Midlife Update van Zr.Ms. Johan de Witt is afgerond en het schip heeft inmiddels de eerste proefvaarten al gehad.

Complimenten voor de ICT-afdeling
Tijdens zijn toespraak op het kerstfeest bedankte Roland alle medewerkers voor hun harde werk, maar roemde speciaal de ICT-afdeling. “Als scheepsbouwer wordt er veel aandacht besteed aan afdelingen zoals engineering, maar de ICT-afdeling verdient ook een pluim vanwege de enorme uitdagingen waar zij in 2023 voor hebben gestaan waaronder het implementeren van 3DX. Complimenten voor hun harde werk, want ik zie een hoop goede dingen gebeuren.”

Time for Change
Voor ICT was ook een belangrijke rol weggelegd tijdens de Time for Change-herstructurering van het bedrijf. Samen met de afdeling HR en de aangestelde Kwartiermakers hebben ze ervoor gezorgd dat Damen Naval per 1 januari 2024 van start kon gaan met de nieuwe gedetailleerde structuur. “Onze doelstelling met Time for Change was ‘een toekomstbestendige organisatie die in staat is de verwachte groei beheersbaar te realiseren, en waar jong en oud, man en vrouw, graag werken’. Dat heeft een nieuwe organisatiestructuur opgeleverd.  Het is de nieuwe werkelijkheid. Nu moeten we het met zijn allen waar gaan maken”, legt Roland uit. “Dat houdt in dat we in 2024 veel aandacht gaan besteden aan leiderschap en gedrag. Dat begint bij ons MT, maar geldt voor eenieder binnen dit bedrijf.”

In de eerste helft van het jaar zal een beslissing gemaakt worden over het onderzeebootprogramma. In de eerste helft van het jaar zal een beslissing gemaakt worden over het onderzeebootprogramma.

Vooruitkijken naar 2024
Ook in 2024 blijft er veel aandacht voor veiligheid binnen ons bedrijf. Ter gelegenheid van de Damen Safety Day op 18 december 2023 nam Roland een film op waarin hij benadrukte hoe belangrijk de veiligheid van de medewerkers is. “En dan heb ik het over veiligheid in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om de helm of werkschoenen, maar ook om een veilige werksfeer te creëren op de werkvloer. Je veilig voelen om je mening te kunnen geven en om jezelf te kunnen zijn.”

Op projectgebied staat er veel op de planning. In de eerste helft van het jaar zal een beslissing gemaakt worden over het onderzeebootprogramma. Damen Naval werkt samen met het Zweedse Saab en is één van de drie kandidaten voor dit programma, samen met partijen uit Frankrijk en Duitsland. Ook wordt momenteel al gekeken naar de mogelijke opvolgers van de Zr.Ms. Rotterdam, Zr.Ms. Johan de Witt en de luchtverdedigingsfregatten (LCF) van de Zeven Provinciën-klasse.

In zijn toespraak tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel bedankte Roland alle collega's voor hun harde werk. In zijn toespraak tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel bedankte Roland alle collega's voor hun harde werk.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vertelde Roland dat de samenwerking met de Nederlandse klant belangrijker is dan ooit. “De Minister van Defensie en de chef van de defensiestaf doen een beroep op de industrie. Ze roepen ons op om de capaciteit op te voeren en daarmee aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Als strategisch partner van de Nederlandse overheid willen wij, en kunnen wij een voortrekkersrol nemen voor de Nederlandse marinebouw. Dit doen we immers al bijna 150 jaar.”

Roland sluit af met een boodschap voor het personeel: “We gaan een mooi, uitdagend jaar tegemoet en ik kan niet wachten om alle plannen samen met jullie tot een goed succes te gaan maken. Ik wil jullie hartelijk danken voor al het harde werk in 2023 en hoop dat we er samen een mooi jaar van gaan maken.”