Op een steeds kleiner wordende lijst met restpunten na is de gecombineerde Midlife Update en het derde Benoemd Onderhoud van de Johan de Witt nagenoeg afgerond. En ook bij het cascobouwproject voor Damen Yachting is de eindstreep voor Damen Naval in zicht.

Zr.Ms. Johan de Witt is (bijna) klaar met haar Midlife Update

Zr. Ms. Johan de Witt is klaar voor haar eerste proeftocht na de grondige Midlife Update door Damen Naval met hulp van Damen Shiprepair Vlissingen en Den Helder. “Net voor de bedrijfssluiting hebben we op 28 juli formeel al onze documentatie ingeleverd voor het opleveren van het project”, vertelt Projectdirecteur Fer Tummers. “Die documentatie omvatte onder andere een restpuntenlijst, het zogenaamde certificate of conformity voor Toezicht Defensie Leveranciers, de kwaliteitsdienst van COMMIT, en de finale prestatieverklaring op grond waarvan wij de eindfactuur kunnen versturen.”

De restpuntenlijst bestaat vooral uit veel kleine, esthetische punten zoals wat schilderwerk, meubelreparaties en plintjes, maar die is het team in een rap tempo aan het afwerken. Fer: “Er zit niets tussen dat de operatie van het schip belemmert al heeft Defensie zelf ook nog de nodige respunten. Er wordt nu hard gewerkt aan het gereedmaken voor proefvaart.”

Het in 2007 in dienst gestelde Landing Platform Dock (LPD) arriveerde in maart 2022 in Vlissingen voor een combinatie van het derde Benoemd Onderhoud (BO-3) en de Midlife Update. De scope van het project was omvangrijk en werd op verzoek van Defensie gedurende het project uitgebreid met verder werkzaamheden. In april dit jaar verruilde Johan de Witt Vlissingen voor Den Helder en gingen de werkzaamheden door.

Zr.Ms. Johan de Witt gaat nog dit najaar op proefvaart en zal daarna weer in dienst genomen worden. Zr.Ms. Johan de Witt gaat nog dit najaar op proefvaart en zal daarna weer in dienst genomen worden.

Terugkijkend op het project, is Fer tevreden over de gang van zaken. “We hebben met een aardige ploeg mensen van Damen Naval vier maanden in Den Helder gezeten. De samenwerking met Damen Shiprepair Den Helder is goed verlopen en we hebben veel gebruik gemaakt van hun expertise en personeel.” Hij voegt toe: “Defensie is gelukkig ook tevreden over het verloop. Ze zijn zo blij met onze afdeling commissioning dat ze onze commissioning engineers Wim Roest, Richard van de Zande en John Deurloo tot het einde van het jaar hebben ingehuurd om de bemanning bij te staan.”

De drie engineers zullen de bemanning helpen met het tot leven brengen van het schip en het opstarten van alle systemen aan boord. “Ze kunnen helpen bij eventuele storingen, de nieuwe bemanning helpen met de familiarisatie van de systemen en het helpen met het afronden van de werkzaamheden die Defensie zelf doet. Het is een heel bijzonder project geweest en we hebben het gelukkig (bijna) tot een goed resultaat weten te brengen”, sluit Fer af.

Op het YN 478-project zijn de schroefaskokers geïnstalleerd en uitgelijnd. Op het YN 478-project zijn de schroefaskokers geïnstalleerd en uitgelijnd.

YN 478: nu in handen van Damen Yachting

Tot de zomervakantie was Damen Naval verantwoordelijk voor de coördinatie van het casco-bouwproject YN 478 voor Damen Yachting. Het project is nu zover gevorderd dat Damen Yachting officieel regie heeft genomen van het schip dat in Vlissingen-Oost vorm krijgt.

“Damen Yachting kan nu aan de slag met de compartimenten die we aan hen hebben overgedragen – ze kunnen beginnen met hun afbouwwerkzaamheden zoals isolatie en het interieur van de bemanningscompartimenten”, zegt Damen Naval’s Productiecoördinator Stan Haag. “We zijn echter nog steeds betrokken bij het project, omdat we nog werken aan een aantal compartimenten in de romp.”

De technische corridor is bijna klaar voor de overdracht aan Damen Yachting. De technische corridor is bijna klaar voor de overdracht aan Damen Yachting.

In het beginstadium van het project werd de constructie van het casco onderverdeeld in secties. De romp van de YN 478 bestaat in totaal uit 13 stalen secties (dit is exclusief de aluminium opbouw, die is gebouwd door Bloemsma Aluminium). Nu het schip in elkaar zit, wordt gesproken over compartimenten, gescheiden door dekken en schotten. “We werken compartiment voor compartiment door het schip om ons werk af te maken”, voegt Stan toe. Eén zo’n compartiment is de gang, de technische ‘aorta’ van het schip. “We hebben wat problemen gehad met de levering van apparatuur en er moet nog veel leidingwerk worden gedaan, maar we zijn nu op het laatste stuk van de voltooiing van de corridor. Dit markeert het einde van een enorm en uitdagend deel van ons werkterrein; we zijn blij dat we dit punt hebben bereikt.”

Een van die compartimenten is de machinekamer. Na het voltooien van enkele aanvullende en ‘last-minute’ wijzigingen is Stan blij te kunnen melden dat de schroefaskokers zijn geïnstalleerd en uitgelijnd. Dit betekent dat het ‘hotwork’ in de machinekamer klaar is en dat de schilders daar kunnen beginnen. “De gang en de machinekamer zijn zeer complexe ruimtes; we denken de gang samen met de rest van het vooronderschip in week 39 te kunnen opleveren, de machinekamer zal zoals het er nu uitziet tot het einde van het jaar duren”, vervolgt Stan. Er is nog wel een uitdaging bijgekomen voor het project, voor wat betreft de aluminium bovenbouw. De combinatie van extra technische aanpassingen en een nieuwe aluminium aannemer betekent dat het werk aan de bovenbouw “tot diep in oktober zal duren,” zegt Stan.

Hoewel de bouw van de romp van de YN 478 niet zonder uitdagingen is geweest, is Stan positief: “Samen met Damen Yachting blijven we vooruitgang boeken. De samenwerking is altijd constructief geweest, maar dit is de laatste maanden nog meer verbeterd. Dit is erg fijn voor iedereen die aan het project werkt en het komt de voortgang van de productie enorm ten goede.”

Damen Yachting kan nu aan de slag met de isolatie en het interieur van de bemanningscompartimenten. Damen Yachting kan nu aan de slag met de isolatie en het interieur van de bemanningscompartimenten.