Het is bijna 1 januari en dat betekent dat Damen Naval van start gaat met de nieuwe organisatiestructuur die tijdens het verandertraject Time for Change is bepaald. De afgelopen anderhalf jaar is hard toegewerkt naar deze deadline en zeker de afgelopen maanden zijn intensief geweest. Tijdens de laatste Time for Change-sessie van 2023 kwamen de Kwartiermakers en de projectgroepen bij elkaar om te inventariseren waar het project nu staat en wat de vervolgstappen zijn. Want, zoals Algemeen Directeur Roland Briene aangaf, begint het echte werk in het nieuwe jaar.

“We hebben nu de organisatiestructuur staan, maar belangrijker nog is hoe we onze organisatie vorm gaan geven qua bedrijfscultuur, leiderschap en gedrag. Deze vraag is steeds weer teruggekomen tijdens de gesprekken en bijeenkomsten in de afgelopen 18 maanden en na 1 januari gaan we daarmee aan de slag. Mijn hoofddoel is het creëren van een veilige werkomgeving waar mensen kunnen groeien. Ik wil het potentieel van heel het bedrijf losmaken.”

Tijdens de laatste Time for Change-sessie van 2023 werd in kleine en grote groepen besproken wat de vervolgstappen zijn. Tijdens de laatste Time for Change-sessie van 2023 werd in kleine en grote groepen besproken wat de vervolgstappen zijn.

De afgelopen weken zijn de Kwartiermakers druk bezig geweest met die voorbereidingen en hun taak is nagenoeg klaar. Tijdens de ochtendsessie in Het Topshuis op Neeltje Jans werd door de Kwartiermakers geïnventariseerd wat er al is en nog moet worden gedaan tijdens de implementatiefase om per 1 januari live te gaan met de nieuwe organisatie. Denk bijvoorbeeld aan ICT-benodigdheden zoals werkplekken en licenties, of administratieve zaken zoals kostenplaatsen.

De middag stond in het teken van vooruitkijken naar 2024. De medewerkers die destijds de detailstructuur voor de organisatie hebben ontwikkeld, kwamen met het MT en de Kwartiermakers bijeen om de vijf leidende principes te bespreken. Het doel is dat straks iedere werknemer weet wat de leidende principes inhouden en hoe ze in hun dagelijkse werkzaamheden gebruikt gaan worden.

Alle deelnemers aan het Time for Change-project kwamen bijeen om de vijf leidende principes te bespreken. Alle deelnemers aan het Time for Change-project kwamen bijeen om de vijf leidende principes te bespreken.

Na 27 november zijn door alle managers brieven aan hun team uitgedeeld en weten alle medewerkers wat hun nieuwe functie wordt, op welke afdeling ze komen te werken en wie hun leidinggevende wordt (tenzij er nog een vacature is voor die rol). Vanaf 1 januari kunnen alle medewerkers van Damen Naval solliciteren op de openstaande vacatures in het bedrijf. Als ze niet intern worden opgevuld, worden ze openbaar geplaatst en kan er extern op worden gesolliciteerd.

In de hal tussen gebouw 32 en 36 op het hoofdkantoor staat sinds 7 december een speciale Time for Change-kerstboom. In deze boom hangen houten kerstballen met daarop de voornemens van het Time for Change-team hoe zij in het nieuwe jaar gaan bijdragen aan de vernieuwde organisatie. Roland: “We zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat andere medewerkers in het nieuwe jaar gaan doen om onze organisatie nog beter te maken. Ik nodig iedereen daarom graag uit om ook hun voornemens te delen door ze op een bal te schrijven en in de kerstboom te hangen.”