Tijdens de koude wintermaanden heeft het F.A.S.T. (Fieldlab Autonomous Sailing Technology) project van Damen Naval haar activiteiten verplaatst naar de beschutte omgeving van Hal 1 in Vlissingen-Oost. Met een breed scala aan af te ronden activiteiten wordt deze tijd binnen goed besteed. De dieselmotoren van het schip zijn verwijderd in afwachting van de levering van de twee nieuwe elektromotoren. Eenmaal geïnstalleerd zullen deze evenveel vermogen leveren als de oude diesels. “We zullen dus net zo snel kunnen varen: 22 knopen,” zegt F.A.S.T.-projectleider Jochem Nonhebel. “Maar, net zoals we bij auto’s zien, biedt het accupakket minder actieradius dan dieselvermogen.”

Jochem en het F.A.S.T.-team zijn ook druk bezig geweest met de sensorapparatuur van het schip. Dit omvat experimenten met LIDAR- en RADAR-sensoren die in een later stadium van het project zullen worden gebruikt om geautomatiseerde dokactiviteiten en militaire operaties zoals de lancering en het herstel van onbemande oppervlaktevoertuigen te beoordelen.

Projectleider Jochem Nonhebel. Projectleider Jochem Nonhebel.

Jochem: “En we breiden het camera-assortiment uit met een infraroodcamera; dit moet het mogelijk maken om ’s nachts en in mistige omstandigheden testen uit te voeren.” Door de uitbreiding van de sensorapparatuur heeft het F.A.S.T.-project meer aandacht moeten besteden aan gegevensverwerking, legt Jochem uit: “Je kunt je voorstellen dat veel sensoren een sterke en robuuste data-infrastructuur vereisen. Daarom stemmen we af met onze eigen IT-afdeling om de data-infrastructuur van het project te upgraden.”

Lezers die het negen meter lange F.A.S.T.-schip (een in 1990 gebouwde Damen Stan Patrol 900) van dichtbij willen bekijken, kunnen op deze link klikken, die naar een interactieve 3D-scan van het schip leidt. Zo’n scan heeft meerdere toepassingen, voegt Jochem eraan toe. “We gebruiken hem voor engineering-, PR- en communicatiedoeleinden. Dit kan voor ons eigen ontwerp werk zijn, maar ook een geweldig hulpmiddel om met onderaannemers te communiceren. Bovendien hebben we nu een behoorlijk aantal van deze scans, zodat we kunnen zien hoe het schip zich heeft ontwikkeld.”

De 3D-scan is gekoppeld aan de ‘digital twin’ die ook is gemaakt. “Deze digitale tweeling is een kunstmatige weergave van hoe het schip eruit moet zien als het klaar is”, legt Jochem uit. “Door de digitale tweeling te combineren met de 3D-scans, kunnen we valideren of we al dan niet volgens het oorspronkelijke ontwerp hebben gebouwd. Het zorgt ervoor dat we de kwaliteit van de producten die we maken op een hoog niveau houden.”

Projectmedewerkers Pieter de Korte (links) en Matthijs Dirksen werken aan de F.A.S.T.-boot. Projectmedewerkers Pieter de Korte (links) en Matthijs Dirksen werken aan de F.A.S.T.-boot.

In de vorige Schelde Schakels meldden we al dat een aantal studenten zich heeft aangesloten bij het F.A.S.T.-project. Het project begint de vruchten te plukken van hun betrokkenheid. Eervolle vermeldingen zijn er voor Matthijs Dirksen van de HZ University en Godert Notten van de TU Delft. “Matthijs werkt aan ‘sensor fusion’ en gebruikt zijn data science achtergrond om ruwe data om te zetten in informatie voor autonome operaties”, vertelt Jochem. “En Godert is begonnen met zijn werk aan een algoritme voor het vermijden van botsingen – dit is in feite het algoritme dat de rol van stuurman op zich neemt. Het is heel belangrijk voor ons om inzicht te hebben in hoe dit werkt, want nu kunnen we de risico’s van onbemande operaties veel beter inschatten.”

Met de warmere lentedagen voor de deur kijkt het F.A.S.T.-team ernaar uit om weer het water op te gaan. “We streven ernaar om constructiewerk zoveel mogelijk in de winter te doen; de zomer en herfst zijn de meest interessante seizoenen voor experimenten en testen. Want dan hebben we zowel warme en zonnige dagen als regenachtige en stormachtige dagen. Hierdoor worden de scheepssystemen zo veel mogelijk belast, wat goed is om hun grenzen te zien”, sluit Jochem af.