Sinds twee jaar is Yvonne Dortmans Project Manager Procurement bij Damen Naval. Ze stuurt een team aan dat verantwoordelijk is voor de inkoop van materialen voor de bouw van het Combat Support Ship en voor de Midlife Upgrade van Zr.Ms. Johan de Witt. Een prachtbaan, zegt ze zelf.

Procurement – inkoop – is cruciaal voor elke scheepsbouwer. Zonder een goed marcherende afdeling die systemen en onderdelen aanschaft voor een te bouwen schip, ben je als scheepswerf nergens. Yvonne Dortmans weet het maar al te goed.

“Wist je dat het totaal van onze inkoopcontracten meer dan zestig tot zeventig procent uitmaakt van de kosten van een schip?”, vertelt ze ter onderbouwing. Als Project Manager Procurement werkt Yvonne nauw samen met de collega’s van Engineering. Die samenwerking is cruciaal om het inkoopproces goed te laten verlopen, omdat ze bij Engineering specificeren wat er ingekocht moet worden. “Tijdens onderhandelingen moeten zij altijd goed meekijken waar het aan te schaffen product technisch allemaal aan dient te voldoen.” Het uitonderhandelen van de prijs is slechts een van de elementen in het afsluiten van een contract met een leverancier.

Het formuleren van de juiste randvoorwaarden en het afdekken van risico’s, zijn enkele belangrijke zaken waarmee Yvonne zich bezighoudt. “Maar eerst moet je als inkoper natuurlijk zorgen dat je uit de ontvangen offertes de juiste partij selecteert die over de gewenste kennis en ervaring beschikt”, vertelt ze.

Bij Damen Naval is er een uitstekende samenwerking tussen Inkoop en Engineering, aldus Yvonne, wat betekent dat inkopers en engineers bijna voortdurend met elkaar in gesprek zijn. “Ik heb vanuit vorige banen veel inkoopervaring, maar ik ben helemaal niet zo technisch.”

“Het is dan fijn om te weten dat je kunt terugvallen op de specialistische kennis van de honderden engineers binnen ons bedrijf die juist weer heel veel afweten van techniek. We hebben een tof team. We hebben het druk, maar de werksfeer is prima. We verwachten voor het CSS in totaal maar liefst zo’n 150 inkoopcontracten af te sluiten. Dat werk wordt verdeeld over een team van inkopers die ik aanstuur. Ik heb zelf ook een aantal contracten onder mijn beheer. Onlangs heb ik een contract afgesloten voor de aanschaf van rotating cargo cranes voor het CSS.” Lachend: “Ik ben dus een soort meewerkend voorman…”

Zaken die de afdeling Procurement inkoopt, variëren van combat, voortstuwing, pompen en kranen tot elektrische systemen, staalplaten, schilderwerk, wanden, vloeren en meubilair.

We hebben een tof team. We hebben het druk, maar de werksfeer is prima

“Heel leuk aan deze baan is dat je alles wat je inkoopt later concreet terugziet in het schip. In mijn vorige job als inkoopdirecteur bij een bouwmaterialenhandel kochten we zaken voor een bepaald bedrag in die we vervolgens meteen weer voor een ander bedrag verkochten. Nu denk ik bij mezelf als ik over een schip in aanbouw loop en om me heen kijk: ‘dit is het tastbare resultaat van ons werk’.

Dat geeft zo’n goed gevoel, zeker in deze tijden waarin iedereen – door corona nog meer dan vroeger – achter een scherm zit en afstand moet bewaren. Je ziet alles vorm krijgen op zo’n schip, je kijkt naar een onderdeel en denkt: ‘ik heb dat zelf aangeschaft’… Dat werkt supermotiverend!” Trots is ze op een project dat afgelopen zomer werd afgerond. “Met collega’s van Inkoop en Juridische Zaken hadden we een verbetertraject in gang gezet: we gingen nieuwe ‘project terms & conditions’ opstellen. Het werd uiteindelijk een dik pak papier met alle clausules en juridische elementen, zeg maar: de kleine lettertjes van een contract.

We kunnen deze nieuwe T&C’s zoals ze in de wandelgangen heten, nu in principe op elk project toepassen.”

In haar vorige baan was Yvonne naar eigen zeggen altijd onderweg. “Mijn auto was bij wijze van spreken mijn huis. Ik zat vaak in de Randstad, sliep in hotels, was te weinig thuis. Ik wilde eigenlijk heel graag in Zeeland werken, waar ik al woonde. De baan bij Damen Naval bood mij die kans, en daar ben ik heel blij om. Ik heb nu mijn privéleven terug.”