Begin september tekende Damen Schelde Marine Services een meerjarig contract met het Franse elektriciteitsbedrijf EDF voor de levering van onderdelen aan een elektriciteitscentrale op het eiland Corsica. Het is zowel het langste meerjarencontract dat DSMS ooit heeft binnengehaald, als ook het grootste in volume. Met andere woorden: DSMS had een goede reden om feest te vieren. “Het binnenhalen van dit contract met EDF is absoluut een overwinning”, lacht Arnold Suykerbuyk, algemeen directeur van DSMS. “We hadden de champagne al klaarstaan, dus het was goed om dit succes met het team te kunnen vieren.”

De elektriciteitsbehoefte op Corsica neemt aanzienlijk toe in de zomermaanden, wanneer het toerisme en het gebruik van airconditioners op hun hoogtepunt zijn. Om aan een deel van deze vraag te voldoen, exploiteert EDF de Vazzio-centrale in de stad Ajaccio. De elektriciteit in de centrale wordt opgewekt door zeven Sulzer RND90M dieselmotoren; DSMS gaat de onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud van deze generatoren leveren. “Dit type Sulzer tweetaktmotor wordt veel gebruikt in zowel de scheepvaart als in elektriciteitsopwekking op land”, vervolgt Arnold. “En omdat we in het verleden met ditzelfde type Sulzer hebben gewerkt – de Koninklijke Maatschappij De Schelde bouwde dit type motor in de jaren ’70 en begin jaren ’80 – kennen we deze motoren door en door. Dat geldt voor de originele technische tekeningen en het productienetwerk om alle onderdelen te maken die EDF nodig heeft.”

Damen Schelde Marine Services heeft een meerjarig contract getekend met het Franse elektriciteitsbedrijf EDF voor de levering van onderdelen aan een elektriciteitscentrale op het eiland Corsica. Damen Schelde Marine Services heeft een meerjarig contract getekend met het Franse elektriciteitsbedrijf EDF voor de levering van onderdelen aan een elektriciteitscentrale op het eiland Corsica.

Sales en Marketing Manager bij DSMS Remy Quist beschrijft de omvang van het contract: “We hebben een vierjarig contract met EDF, met een mogelijke verlenging van drie jaar. De reden hiervoor is dat deze motoren tussen 2027 en 2030 worden vervangen. Het belangrijkste aspect bij het binnenhalen van het contract was dat we een enorme hoeveelheid onderdelen konden leveren: van de kleinste moeren en bouten tot de grootste cilindervoeringen die ongeveer 4.000 kilo wegen.”

De zeven Sulzer-motoren, die oorspronkelijk in de jaren tachtig zijn gebouwd, zijn aan het einde van hun levensduur. “Sommige hebben vier miljoen bedrijfsuren”, voegt Remy toe. “Welke onderdelen ze nodig hebben, zal worden bepaald door hun lopende onderhoudsprogramma, maar we verwachten dat de bewegende onderdelen zoals zuigers, zuigerveren, cilindervoeringen en brandstofinjectoren – met name de onderdelen die in contact komen met de verbranding – de meeste slijtage zullen vertonen.”

DSMS Sales Manager Richard Nieuwenhuize staat naast een cilindervoering voor één van de Sulzer RND90M motoren. DSMS Sales Manager Richard Nieuwenhuize staat naast een cilindervoering voor één van de Sulzer RND90M motoren.

Het contract van DSMS met EDF ging gepaard met een lang auditproces. “We werden meer dan een jaar geleden benaderd door PricewaterhouseCoopers. EDF had hen ingeschakeld voor pre-tender selectie,” legt Arnold uit. “Ze keken naar wat voor bedrijf we zijn: onze certificeringen, voorwaarden en ook ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid. Nadat we door dit selectieproces waren gekomen, mochten we in december 2022 onze offerte indienen.”

Het feit dat tijdens zowel de pretender- als de precontractfase alle documentatie in het Frans was opgesteld, vormde een bijzondere uitdaging. “We hebben dit opgelost door nauw samen te werken met de juridische afdeling op het hoofdkantoor van Damen. Dit was de eerste keer dat we dit deden. We hebben kennis over de onderdelen en motoren, maar waar het ging om de juridische situatie – vooral in een andere taal – was het heel prettig om deze ondersteuning te krijgen.”

Het ‘Franse’ aspect van het contract zal het DSMS-team op één specifieke manier beïnvloeden. Arnolf: “EDF voert zijn dagelijkse activiteiten in het Frans uit. Daarom hebben ze gevraagd om een Franstalige in ons team in Vlissingen. Dit betekent dat, hoewel DSMS een relatief klein team heeft, drie van onze collega’s een cursus Frans gaan volgen. Dit toont onze toewijding aan het contract en aan de eisen van onze klanten in het algemeen. Goed teamwork zorgt voor geweldige resultaten!”

Binnen in de EDF elektriciteitscentrale op het eiland Corsica. Binnen in de EDF elektriciteitscentrale op het eiland Corsica.