Andreas Pieters, QC - ASRV, Damen Naval Andreas Pieters, QC - ASRV, Damen Naval

In de Golf van Biskaje is in januari en februari op grote diepte apparatuur getest van RSV Nuyina, het geavanceerde onderzoeksschip dat in de Zuidelijke Oceaan en rond Antarctica wetenschappelijk onderzoek gaat doen. De tests zijn voorspoedig verlopen, zegt Andreas Pieters van Damen Naval. “We hebben tijdens deze zogenaamde ‘deep water trials’ alles netjes kunnen afronden wat we moesten afronden. 

Het is vlot gegaan, mede dankzij de prima onderlinge communicatie en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen.”
Ook de voorafgaande sea acceptance tests (SAT) van Nuyina, afgelopen december, zijn prima gegaan.

Het Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) dat Damen Naval voor de Australische overheid heeft gebouwd puilt uit van hoogwaardige apparatuur en systemen waarmee wetenschappers in zee allerlei onderzoeken kunnen uitvoeren.

Om deze instrumenten te testen, voer Nuyina begin dit jaar vanuit Vlissingen-Oost naar de Golf van Biskaje. Daar werden de deep water trials uitgevoerd tot op een diepte van soms wel drie kilometer. Het team aan boord testte bijvoorbeeld equipment waarmee diep onder water onderzoekssensoren kunnen worden versleept.

Er waren ook tests van onderzoekssystemen waarmee onderwatergeluid kan worden gemeten, en van systemen waarmee door het nemen van monsters de zeebodem wetenschappelijk in kaart kan worden gebracht om er zo achter te komen hoe gezond het onderwaterleven is.

Het is maar een greep uit de talloze ‘trials’ die werden uitgevoerd. Die waren niet alleen nuttig, maar ook ontzettend boeiend, vertelt Andreas, die er als Quality Controller bij betrokken was. “We weten als mensheid eigenlijk meer over het heelal dan over onze eigen zeebodem.”

Testen van de reddingsboten op de Westerschelde Testen van de reddingsboten op de Westerschelde

Er was tijdens de proeven zo’n 60 man aan boord; naast de bemanning natuurlijk het Damen Naval Site Team, een vertegenwoordiging van de klant – het consortium Serco – en een afvaardiging van de Australian Antarctic Division, de uiteindelijke gebruiker van het ruim 160 meter lange schip dat als thuishaven Hobart op Tasmanië krijgt. Het was niet altijd even evident om alle metingen uit te voeren vanwege het weer. “We hebben zwaar weer meegemaakt met golven van tien meter, maar ook onder die omstandigheden liet RSV Nuyina zien niet alleen een geavanceerd, maar ook een sterk en robuust schip te zijn dat de hoge zeegang prima trotseerde.”

Mark de Wolf, SAT Coördinator, Damen Naval Mark de Wolf, SAT Coördinator, Damen Naval

Op 8 maart keerde het ASRV terug in Vlissingen na zijn docking in Rotterdam. Vóór de zomer moeten nog de ice trials worden doorlopen in het Noordpoolgebied. Voorafgaand aan de deep water trials onderging Nuyina afgelopen december op de Noordzee de sea acceptance tests (SAT), vertelt SAT-Coordinator Mark de Wolf: “Terwijl de deep water trials zich richtten op de wetenschappelijke onderzoekssystemen, werden tijdens de SAT vooral de scheepssystemen getest, zoals de voortstuwing (hoofdmotoren, propulsion control systemen, elektromotoren), electrical en automation (brug, radars, communicatieapparatuur) en platformsystemen (drinkwater, afvalwater, tenders, kranen).”

Onderwatergeluidsmetingen in Fedafjorden Noorwegen Onderwatergeluidsmetingen in Fedafjorden Noorwegen

“Daarnaast zijn verschillende performance tests uitgevoerd, zoals snelheids-, manoeuvreer- en dynamic positioning failure mode tests om aan te tonen dat het schip aan alle richtlijnen voor Lloyd’s classificatie voldeed.” Tijdens de SAT, die vier weken in beslag nam, waren er zo’n honderd man aan boord, waaronder veel onderleveranciers. Mark: “Als afsluiter van de proefvaart hebben we kort voor de kerst een week lang onderwatergeluidmetingen gedaan in Fedafjorden, een fjord onderin Noorwegen. Ook deze tests zijn dankzij de inzet van alle betrokkenen zeer succesvol verlopen.”

Tijdens de komende ice trials zal worden getest hoe het schip zich gedraagt wanneer het in het poolgebied ijs moet breken; want naast een van de meest geavanceerde onderzoeksschepen ter wereld is Nuyina ook een heuse ijsbreker. En bovendien een vrachtschip en hotel. Nuyina gaat namelijk straks vanuit Hobart permanente onderzoeksstations op Antarctica en Macquarie Island bevoorraden en wetenschappers naar en van deze onderzoeksposten vervoeren. Het heeft capaciteit aan boord voor een hoeveelheid voorraden waarop de opvarenden zes maanden lang kunnen overleven.

“Het is net een klein varend dorp”, zegt Andreas. “Zo’n complex schip bouwen was bijna een ‘once in a lifetime experience’. Damen Naval heeft nog nooit een schip gebouwd in deze setup en met de nabije vooruitzichten zal dit niet snel nog eens nagedaan worden.” Mark vult aan: “Het was zeer speciaal om als Design & Proposal Engineer vanaf de eerste stappen tijdens de ontwerp- en contractonderhandelingen in september 2014 het schip zich te zien ontwikkelen in de engineering fase en werkelijkheid te zien worden tijdens de bouw; heel mooi om er dan ruim zes jaar later getuige van te zijn dat het schip voor de eerste keer op eigen kracht het ruime sop kiest.”