Damen Naval heeft een contract getekend met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) voor de driejarige ontwikkeling van een Structured Data Storage Analytics (SDSA) programma. De overeenkomst is een voortzetting van Damens focus op digitalisering, zegt Product Manager ILS & Support Services Niek Marsé. “Digitalisering is de weg vooruit. Dit programma markeert een volgende stap naar de toenemende digitalisering van onze schepen.”

De essentie van SDSA, zegt Niek, is “data-driven decision support for maintenance”. Uitgangspunt zijn de gegevens die worden verzameld door het grote aantal sensoren dat op moderne marineschepen is geïnstalleerd. “Deze sensoren verzamelen gegevens van allerlei scheepssystemen en apparatuur: temperaturen, druk, signaturen en trillingen, bijvoorbeeld.” Het SDSA-programma zal deze enorme hoeveelheid gegevens beheren. “We zullen verschillende onderdelen ontwikkelen, zoals de interfacing, de algoritmen, de datavisualisering door de ontwikkeling van user dashboards en het testen en verifiëren om vast te stellen of de technologie gereed is.”

Voor het ‘Storage’ aspect van het SDSA-programma gaat Damen Naval samenwerken met RH Marine. “Naast de sensoren zijn het Integrated Platform Management System en het Integrated Bridge Management System van RH Marine andere gegevensbronnen voor het programma. Samen met RH Marine gaan we manieren ontwikkelen om de gegevens te structureren in een datalogger”, voegt Niek toe.

Algemeen Directeur Roland Briene tekent de overeenkomst met de DMO. Op de achtergrond van links: Smart Maintenance Coördinator Marcel van der Heijde, Product Manager ILS & Support Services Niek Marsé en Legal Counsel Vera Leijten. Algemeen Directeur Roland Briene tekent de overeenkomst met de DMO. Op de achtergrond van links: Smart Maintenance Coördinator Marcel van der Heijde, Product Manager ILS & Support Services Niek Marsé en Legal Counsel Vera Leijten.

Het ‘Analytics’-gedeelte van het programma zal worden uitgevoerd in samenwerking met softwarebedrijf Ilias Solutions. “Het genereren van deze algoritmes zal gebeuren in nauwe samenwerking met de speciale afdeling ‘Data voor Onderhoud’ van het Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK) en de Directie Materiële Instandhouding (DMI). Een voorbeeld hiervan zijn de trillingssensoren op een schroefas; als deze buiten de toegestane grenzen komen, kan een speciaal algoritme dit herkennen. “Deze algoritmen zullen ‘machine learning omvatten’ en dat maakt de weg vrij van het huidige preventieve onderhoud naar voorspellend onderhoud.”

Bij het SDSA-programma zal uiteraard ook worden samengewerkt met de Nederlandse marine. “Zij hebben hun IMMS – het Integrated Mission Management System – een door RH Marine geleverd systeemarchitectuur die wordt gebruikt op de nieuwere platforms zoals de CSS en ASWF, maar ook deel uitmaakt van de upgrades zoals van het LCF (Air Command Frigate) en de Johan de Witt. SDSA zal op dat IMMS-netwerk draaien.”

“Digitalisering is de weg vooruit. Dit programma markeert een volgende stap naar de toenemende digitalisering van onze schepen.” Niek Marsé

Dit nieuwe contract, ondertekend op 24 januari 2023, maakt deel uit van Damen Naval’s lopende proces van toenemende digitalisering en ‘big data’ management. Het is een vervolg van een strategische raamovereenkomst die Damen Naval, de DMI en RH Marine al in 2020 ondertekenden. SDSA wordt momenteel al toegepast aan boord van het Combat Support Ship (momenteel in aanbouw in Roemenië) en zal ook worden toegepast aan boord van de nieuwe ASW-fregatten. “We hebben hiervoor een evoluerende aanpak, waarbij we het op elk project toepassen en dus ook met de bijbehorende feedback loop”, merkt Niek op.

Die evoluerende aanpak is nodig vanwege een steeds toenemend aantal sensoren en dus gegevens. Toekomstige schepen zullen niet alleen ‘structured’ databeheer vereisen, maar mogelijk ook ‘selective’ data-analyse. Met dit in het achterhoofd, denkt Niek dat alle data 100 procent nodig is om het ‘einddoel’ van efficiënter onderhoud van marineschepen te bereiken? “Het antwoord is natuurlijk nee”, antwoordt hij, “ons motto is ‘act small to think big and learn by doing’.”