Artist impression van CSS Den Helder Artist impression van CSS Den Helder

“Het wordt gewoon een prachtig schip”, zegt Arjan Risseeuw van Damen Schelde Naval Shipbuilding enthousiast. Hij doelt op het Combat Support Ship, dat de Koninklijke Marine in 2024 in gebruik hoopt te nemen. Arjan Risseeuw is Project Director bij de bouw. De start van het werk aan de ‘kleine zus’ van Zr.Ms. Karel Doorman zoals hij het CSS graag noemt, komt rap naderbij.

We spreken de Project Director op 15 september. “In de loop van deze maand hopen we het contract met Damen Shipyards Galatz, waar het schip wordt gebouwd, af te ronden”, vertelt Arjan Risseeuw. Het bijna 180 meter lange en ruim 26 meter brede bevoorradingsschip wordt namelijk helemaal, van casco tot eindproduct, bij Damen in Galatz gebouwd. Zelfs de proefvaarten zullen in Roemenië plaatsvinden. Het schip vaart vervolgens zelfstandig naar Den Helder waar nog assistentie wordt verleend aan DMO bij de integratie van enkele combat systemen met het platform.

“Samenwerking is bij dit ambitieuze project het sleutelwoord. Uiteraard gebeurt de bouw in samenwerking met Damen Schelde Naval Shipbuilding, Vlissingen en Galatz pakken dit project eensgezind op”, vertelt Arjan Risseeuw. Het was immers DSNS dat op 19 februari jl. in Den Helder een overeenkomst sloot met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) voor de levering van het breed inzetbare bevoorradingsschip.

”Het CSS is zeker niet als eenvoudige tanker van de ontwerptafel gekomen, en lijkt qua ontwerpeisen veel op het JSS"

De Project Director frist graag ons geheugen nog even op over het waarom van de komst van het CSS, een robuust schip dat op volle zee een maximumsnelheid van ruim 18 knopen kan bereiken. “Er was ooit sprake van, dat de bevoorradingsschepen Zuiderkruis en Amsterdam moesten worden vervangen. Het Joint Support Ship Karel Doorman volgde de Zuiderkruis op, maar vanwege bezuinigingsmaatregelen bij Defensie bleef het daarbij. De Karel Doorman werd dus feitelijk de opvolger van zowel de Zuiderkruis als de Amsterdam. Maar aan het begin van haar operationele leven bleek al snel ‘één=geen’ en als het schip voor onderhoud en dergelijke binnen lag, werd het feit dat dit schip geen parate vervanger had toch wel als een gemis ervaren. Het kabinet besloot tot de aanschaf van een ‘eenvoudige’ tanker, die naast zijn functie als bevoorradingsschip ook beperkte transporttaken kon vervullen, raketten kon vervoeren en medische ondersteuning verlenen. ”Het CSS is zeker niet als eenvoudige tanker van de ontwerptafel gekomen, en lijkt qua ontwerpeisen veel op het JSS. Het heeft een tankcapaciteit van 8600 kuub en kan daarnaast in totaal 20 TEU aan zeecontainers vervoeren.

Meer dan honderd bedrijven bouwen er aan mee. “De engineering voor het schip is in volle gang, we zijn volop bezig met het inkooptraject en met bijna alle grote subcontractors zijn de contracten inmiddels rond”, weet Arjan Risseeuw. “Net als voor de Karel Doorman, zal het Franse General Electric voor dit schip de voortstuwing leveren. Alewijnse installeert de elektrische installaties aan boord. De engineering van de e-installaties, de automatisering en de levering van de geïntegreerde brug worden verzorgd door RH Marine, en Heinen & Hopman levert de ventilatiesystemen.”

Natuurlijk speelt ook op de werf in Galatz het coronaprobleem. Een klein deel van de werknemers is daar besmet geraakt met het Covid-19 virus, de veiligheidsmaatregelen ter plaatse zijn daarom streng. Dit kan eventueel van invloed zijn op de bouwactiviteiten. Arjan Risseeuw voert regelmatig overleg met DMO; zowel over de huidige engineerings- en inkoopfase als over de komende productiefase; functionarissen van de Defensie Materieel Organisatie moeten namelijk op cruciale momenten tijdens het bouwproces afnames verrichten en moeten dan lijfelijk aanwezig zijn op de werf in Galatz. “Hopelijk verbetert de situatie rond corona snel, zodat deze activiteiten allemaal volgens plan doorgang kunnen vinden”, zegt Arjan Risseeuw.

Om er voor te zorgen dat de opleveringsdatum van het CSS niet in gevaar komt, heeft DSNS na overleg met DMO besloten de start van de bouwwerkzaamheden bij Damen Shipyards Galatz te vervroegen van 19 februari 2021 naar 1 december aanstaande. “Door een zogenaamde ‘slow start’ van de bouw kunnen we makkelijker inspringen op onvoorziene zaken die de werkzaamheden verstoren, bijvoorbeeld op gebied van informatiebeveiliging of coronamaatregelen op de werf.”

Voorafgaand aan de bouw, zal een team van vier tot zes specialisten van de Roemeense werf bij DSNS in Vlissingen trainingen volgen. De bouw van het nieuwe marineschip zal namens DSNS worden begeleid door een site team dat onder leiding staat van Arjen Poortvliet.

Als het straks in de vaart is, zal het CSS plaats bieden aan 75 bemanningsleden plus daarbovenop nog eens 85 man ‘special personnel’. “Het wordt een kleiner, maar prima zusterschip van Zr.Ms. Karel Doorman.”