Het gonst weer bijna als vanouds van de activiteiten bij Productie. In december wordt gestart met de bouw van een casco voor Damen Yachting en vooruitlopend op mogelijke nieuwe Marine-opdrachten is de afdeling volop nieuwe mensen aan het werven en opleiden. “We werken nu met een man of tachtig en willen op termijn naar zo’n tweehonderd mensen”, vertelt Hoofd Productie Martin Wattel. “Dat is onze ambitie. Ik ben dan ook blij met de beslissing van de directie om weer te investeren in Productie. Dat is een goed signaal. De mensen die hier werken, presteren kwalitatief uitstekend en er zit nog veel know-how in de afdeling. Die kan nu hopelijk weer maximaal worden benut.”

Martin is sinds begin dit jaar Hoofd Productie bij Damen Naval. In die functie stuurt hij de vele activiteiten aan die zijn afdeling op dit moment ontplooit. Je kunt eigenlijk best spreken van een wedergeboorte van Productie. “Dat Damen Yachting ons de opdracht heeft gegund om een casco voor een Yacht Support Vessel, de 7211, te bouwen, past mooi in dit plaatje”, vertelt Martin. “Deze klus is voor ons een prima kapstok voor het opnieuw opbouwen en weer tot bloei brengen van onze afdeling in Oost.”

Hoofd Productie Martin Wattel. Hoofd Productie Martin Wattel.

Maar er gebeurt meer. Zoals eerder als in Schelde Schakels gemeld, heeft Productie een fonkelnieuwe Messer snijmachine aangeschaft voor het snijden van staal. Daarnaast werden zeven leerlingen aangenomen die een traject ingaan om tot volwaardig productiemedewerker of lasser te worden opgeleid. “Maar we zijn ook druk bezig met het versterken van ons middenkader”, aldus Martin. “Dan heb je het over functies als voorman en meewerkend voorman. We trekken nieuwe mensen aan voor deze jobs, maar willen ook binnen de eigen organisatie collega’s klaarstomen voor deze en andere functies.”

“De vacatures zijn intern op de borden geplaatst en met geschikte kandidaten die reageerden hebben we een traject in gang gezet. Het is best lastig om buiten het bedrijf jonge mensen te vinden die het DNA van een scheepsbouwer in zich hebben. Dat heeft ook te maken met de veranderende scheepsbouwwereld. Er zijn minder scheepswerven en minder specialismen en de nieuwbouw is voor een belangrijk deel verplaatst naar lagelonenlanden. Daarom is het ook goed dat wij nu zelf vakmensen gaan opleiden. Dat is een wens van de directie en ik denk dat het een goede strategische keuze is. We werken er in ieder geval hard aan om dit opleidingstraject tot een succes te maken.”

De nieuwe plasmasnijmachine wordt gebruikt om de staalplaten op maat te snijden voor het casco voor het Yacht Support Vessel. De nieuwe plasmasnijmachine wordt gebruikt om de staalplaten op maat te snijden voor het casco voor het Yacht Support Vessel.

Voor de bouw van het casco voor het Yacht Support Vessel in Vlissingen-Oost werken Damen Naval en Damen Yachting nauw samen. Ze zullen daarbij ook samen gebruik maken van Hal 2. Om precies te zijn vindt de voorbewerking plaats in Hal 1, gevolgd door de bouw van het casco plus technische outfitting in Hal 2, terwijl in Hal 2 ook het samenbouwen van het jacht door Damen Yachting plaatsvindt, inclusief de luxe inrichting en yacht finish. Martin: “Het grote voordeel van deze aanpak is dat de werkzaamheden vloeiend in elkaar overlopen. Er is geen sprake van een harde knip in het werk omdat alles op één en dezelfde plek plaatsvindt.”

"De mensen die bij Productie werken, presteren kwalitatief uitstekend en er zit nog veel know-how in de afdeling. Die kan nu hopelijk weer maximaal worden benut.” Martin Wattel

“Gewoonlijk worden casco’s voor Damen Yachting gebouwd in Galatz (Roemenië) of Gdynia (Polen) en is er dan altijd een onderbreking in de bouw omdat het casco voor verdere afbouw naar Vlissingen vervoerd dient te worden. Die onderbreking is nu niet nodig, sterker nog: door die geïntegreerde samenwerking op één locatie kan Damen Yachting eerder beginnen aan de outfitting dan wanneer het casco elders was geconstrueerd.”

De keuze van de directie om Productie nieuw leven in te blazen hangt volgens Martin ook nadrukkelijk samen met mogelijke nieuwe opdrachten van de Koninklijke Marine. “Daarom doen we dit. De outfitting van eventueel nieuw te bouwen Marineschepen zal hoe dan ook in Vlissingen plaatsvinden. Voor wat betreft de staalbouw, is het scenario dat deze óf in Vlissingen óf in Galatz plaatsvindt. Op dit moment studeren we nog op de mogelijkheid om delen van de sectiebouw eventueel uit te voeren met behulp van robots. We bekijken nog of dat haalbaar is.”

Productie nauw betrokken bij de verbouwing en verlenging van Here Comes the Sun - vlaggenschip van Damen Yachting. Productie nauw betrokken bij de verbouwing en verlenging van Here Comes the Sun - vlaggenschip van Damen Yachting.

Het eerste zichtbare blijk van de wedergeboorte van Productie was de verlenging van superjacht Here Comes the Sun – vlaggenschip van Damen Yachting – waarbij Damen Yachting en Damen Naval gebroederlijk samenwerkten. Inmiddels is de verlengde Here Comes the Sun vertrokken uit de Vlissingse Binnenhaven. “We hadden voor dit uitdagende project een korte doorlooptijd. In die korte tijdspanne is het jacht van 83 meter naar een lengte van 89 meter opgerekt”, blikt Martin terug. “Ons aandeel in de werkzaamheden was in januari 2021 klaar, en Damen Yachting was er daarna nog tot augustus mee zoet. Het was een samenwerking waarin beide partners dankzij creatief denken deze mooie klus succesvol konden afronden. Delen van het superjacht zijn hergebruikt, huiddeuren verplaatst, maar aan de achterzijde van het jacht werd een hoop vernieuwd.”

Het achterdek van Here Comes the Sun werd verlengd met zes meter. Het achterdek van Here Comes the Sun werd verlengd met zes meter.

“Het achterschip van Here Comes the Sun moest immers meters langer worden. Eigenlijk hebben we samen het jacht opgeknipt in legosteentjes en die vervolgens weer terug aan elkaar bevestigd met nieuwe legoblokjes ertussen… Maar die nieuwe steentjes hadden samen wel een lengte van zes meter. Here Comes the Sun kreeg ook een andere kleur: oorspronkelijk was ze licht beige, nu is ze donkerblauw.” Martin Wattel volgde 1 januari Frans Voermans op als Hoofd Productie. “We zijn nog druk bezig met het doorvoeren van verbeteringen.”

“Daarnaast moeten er nieuwe handgereedschappen en lasmachines worden aangeschaft. We zijn het hele lasproces aan het certificeren volgens de NEN 3834 norm, wat betekent dat het aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoet. We investeren in mensen, faciliteiten en gereedschap. Alles is volop in beweging, er gebeurt veel, er zijn veel uitdagingen. Maar het zou allemaal niet lukken zonder de enthousiaste, gemotiveerde en deskundige inzet van die mooie club specialisten die onze afdeling vormt; een team met potentie waarin veel kennis is samengebald, mensen die weten hoe het werkt en die weten hoe je een schip bouwt.”

Martin ziet als Hoofd Productie de toekomst optimistisch tegemoet. “Als ik kijk naar het nieuwbouwprogramma van de Koninklijke Marine waar ook wij voor in de race zijn, kan ik alleen maar zeggen dat onze horizon wenkend is en groot.”