Damen Naval heeft nu ook een kantoor in Hamburg. Op 1 maart 2021 werd op de terreinen van scheepswerf Blohm+Voss Damen Naval Germany geopend. Het ruime en moderne kantoor beschikt over zo’n 35 flexibele werkplekken.

Giel Venema, die nieuwe Directeur van Damen Naval Germany GmbH. Giel Venema, die nieuwe Directeur van Damen Naval Germany GmbH.

Het was een logische stap voor Damen Naval om een kantoor op te starten in de stad aan de Elbe. In Hamburg worden immers straks de vier nieuwe F126-fregatten voor de Duitse Marine (af)gebouwd. Damen Naval is de hoofdaannemer van dit belangrijke defensieproject. Aangezien Blohm+Voss als strategisch partner in het project de bouw van de vier fregatten voor haar rekening neemt, lag het voor de hand een kantoor op hun terrein te betrekken, zegt Giel Venema, die is benoemd tot Directeur van Damen Naval Germany GmbH.

Giel was al Commercieel Directeur van het F126-project, dat samen met Project Director Frank Verhelst en Operational Director Bertram Liebler wordt aangestuurd. “Het kantoor van Damen Naval Germany zit op de derde en hoogste verdieping van een uit de jaren zestig stammend gebouw”, vertelt Giel. Hij is zeer content met de nieuwe faciliteit. “Het kantoor is helemaal volgens Damen Naval-standaarden ingericht: modern, licht en ruimtelijk, net als in Vlissingen. Het moest een ‘coole’ werkplek worden waar iedereen met plezier aan de slag kan.”

Giel reist minstens eens in de drie weken vanuit Vlissingen naar Hamburg. Voor de dagelijkse gang van zaken in het kantoor is Office Manager Christiane Böhm verantwoordelijk. “Vanuit het kantoor wordt nu het F126-project in de breedste zin van het woord ondersteund: technologisch, logistiek, facilitair en commercieel”, legt Giel uit. Hij is erg te spreken over de grote inzet waarmee de IT-specialisten van Damen Naval ervoor gezorgd hebben dat de IT-infrastructuur in de ruimte tijdig op orde was.

Het kantoor van Damen Naval Germany zit op de derde en hoogste verdieping van een uit de jaren zestig stammend gebouw. Het kantoor van Damen Naval Germany zit op de derde en hoogste verdieping van een uit de jaren zestig stammend gebouw.

Op dit moment maken al zo’n tien mensen gebruik van het nieuwe kantoor. Die zijn af en aan in Hamburg, dan wel in Vlissingen aanwezig. Giel vertelt dat het door corona, met alle opgelegde beperkingen, een “extra uitdaging” was voor Damen Naval om een kantoor in het buitenland op te starten. Daarom is hij extra tevreden dat het allemaal gelukt is. “Er is nu een prachtig kantoor, waar een enthousiaste groep mensen een bijdrage levert aan het engineering- en inkoopproces voor het F126-project.”

Het Damen Naval Germany kantoor zit op de derde etage met uitzicht over de werf. Bijkomend voordeel: op dezelfde verdieping heeft de klant van het F126-project, het Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hun kantoor. Dit is goed voor de relatie met klant en project: “Zo zie je meer en hoor je meer, maar word je ook meer gezien en meer gehoord”, geeft Giel het voordeel van deze situatie aan.

Het kantoor is helemaal volgens Damen Naval-standaarden ingericht: modern, licht en ruimtelijk, net als in Vlissingen. Het kantoor is helemaal volgens Damen Naval-standaarden ingericht: modern, licht en ruimtelijk, net als in Vlissingen.

Intussen is Damen Naval Germany afgelopen mei ook lid geworden van het Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), een Duitse brancheorganisatie vergelijkbaar met de Nederlandse belangenclub voor de scheepsbouw Netherlands Maritime Technology (NMT). “Door het lidmaatschap van VSM hopen we meer bekendheid te krijgen en een nog steviger positie te verwerven in het Duitse netwerk van de maritieme industrie”, besluit Giel.

Volgens planning zal het eerste F126-fregat in 2028 in dienst worden gesteld. Er worden er vier gebouwd met een mogelijkheid van uitbreiding met nog twee schepen. De waterverplaatsing is circa 10.000 ton en daarmee worden het de grootste oppervlakteschepen van de Duitse Marine.