Na de selectie van het SEA Defence project, afgelopen juni door de Europese Commissie (EC), binnen het European Defence Industrial Development Program (EDIDP 2019), kondigt het consortium nu met trots de officiële start van haar project aan. Het EDIDP, dat de weg vrijmaakt voor het Europees Defensie Fonds, richt zich op de versterking van de technologische- en industriële basis van de Europese defensie. Daarnaast het vergroten van de autonomie van de Europese Unie en haar technologische leiderschap.
De SEA Defence kick-off vond op 14 december plaats en werd (digitaal) bijgewoond door de leden van het consortium, vertegenwoordigers van de EC en de deelnemende EU-lidstaten.
Eerder werd de subsidieovereenkomst, met een totale waarde van 14,29 miljoen euro, door de EC ondertekend, waarmee een belangrijke stap in de EU-samenwerking op maritiem gebied werd gezet.
Onder het SEA Defence project vallen Damen, Navantia, SAAB Kockums, Thyssenkrupp Marine Systems, Lürssen Defence, TNO, MARIN, Odense Maritime Technology en CTN. Het project zal nog worden gecomplementeerd met enkele belangrijke partners die in de voorbereidingsfase hebben meegewerkt.
René Berkvens, vice-president van de Damen Shipyards Group, sprak het welkomstwoord: “Ik ben vereerd dat Damen de rol van coördinator heeft gekregen in dit uitzonderlijke project dat de toonaangevende Europese marine-scheepswerven samenbrengt. Wij danken de Europese Commissie dat zij ons de kans geeft om te werken aan een nog sterkere Europese marine en de bijbehorende technologische basis. SEA Defence vormt de hoeksteen voor toekomstige samenwerking in het kader van het Europese Defensiefonds”.

Defensiefonds
SEA Defence is een defensieproject dat door SEA Naval is opgezet. SEA Naval is een samenwerking tussen de zeven grote Europese marinewerven en valt onder de paraplu van de European Shipyards & Equipment Association (SEA Europe). Het SEA Defence project wordt ondersteund door de deelnemende EU-lidstaten, onder leiding van het Nederlandse ministerie van Defensie. De steun van deze lidstaten is essentieel, om ervoor te zorgen dat de Europese marinecapaciteit van de volgende generatie, effectief kan worden ingezet om ons te beschermen tegen potentiële maritieme dreigingen.

Voor nadere informatie zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1092