De laatste keer dat de Schelde Schakels een update bevatte van de door Damen Naval gebouwde RSV Nuyina, lag het schip in het dok van een Singaporese scheepswerf om onderhoudswerkzaamheden aan haar koppelingen te laten uitvoeren. “De officiële contractuele term voor de werkzaamheden die we moesten uitvoeren aan de koppelingen van de Nuyina is een AFC Rectificatie,” zegt Site Manager ASRV SG Project Jorrit Scheepstra die in Singapore is gestationeerd sinds de Nuyina daar aankwam op 27 april 2022. “Hoewel dit niet de eerste advanced friction clutch koppelingen van dit ontwerp zijn, zijn ze wel de eerste die zo groot zijn. Door de grootte van Nuyina’s koppelingen heeft de leverancier de impact van het formaat op het aangrijpingsgedrag van de koppeling onderschat. Dit vroeg om een modificatie die in Singapore gezamenlijk is uitgevoerd.”

Op deze foto is te zien hoe groot Nuyina's advanced friction clutch koppelingen zijn. Op deze foto is te zien hoe groot Nuyina's advanced friction clutch koppelingen zijn.

Deze complexe klus duurde langer dan gepland, zoals Jorrit uitlegt: “Om aan de AFC-koppelingen te kunnen werken, moesten belangrijke componenten op de bak- en stuurboordasleidingen worden gedemonteerd. Sommige onderdelen liepen echter schade op en moesten worden vervangen.” Jorrit doelt hiermee op de OKFX-koppelingen van de Nuyina die zich direct achter de AFC-koppeling bevinden. De functie van deze koppelingen is het verbinden van de koppeling met het achterste deel van de voortstuwingstrein. “Helaas hebben deze OKFX-koppelingen niet alleen een lange levertijd, er is ook geen ruimte beschikbaar om ze van de tussenliggende schroefas te demonteren. Dit is niet nodig, aangezien deze componenten normaal gesproken ‘voor het leven’ worden geïnstalleerd en geen onderhoud nodig hebben.”

In combinatie met door de klant gewenste aanvullende werkzaamheden betekende dat de Nuyina veel langer in Singapore moest blijven dan oorspronkelijk gepland. “Vanuit technisch oogpunt was dit de meest haalbare optie, waarbij iedereen zijn uiterste best deed om de impact zo klein mogelijk te houden. We hebben de proefvaarten in de eerste week van april afgerond, waarbij we het schip uitbrachten om de klant te laten zien dat alles werkte volgens de ontwerpspecificaties”, aldus Jorrit.

Jorrit (rechts) tijdens een HSE-awarduitreiking op de scheepswerf in Singapore. Jorrit (rechts) tijdens een HSE-awarduitreiking op de scheepswerf in Singapore.

Nu de werkzaamheden van Damen zijn afgerond, vertrok de 160 meter lange Australische ijsbreker op 9 april van dit jaar weer naar haar thuishaven Hobart, Tasmanië. De Nuyina is nog onder garantie en de laatste contractuele mijlpaal voor Damen zijn de ijsbreekproeven van het schip, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 zullen plaatsvinden.

Terwijl Nuyina in het droogdok lag, werden er ook door de klant gewenste aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Terwijl Nuyina in het droogdok lag, werden er ook door de klant gewenste aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.