Sinds vorig jaar is Damen Shipyards Group opgedeeld in zes divisies, waaronder Damen Naval. We maken een kennismakingsrondje langs de bedrijven die tot deze divisie behoren of er partner van zijn. In de tweede aflevering een portret van ingenieursbureau Nevesbu, dat al jaren een partner van Damen Naval is.

Al 86 jaar helpt ingenieursbureau Nevesbu Nederlandse en buitenlandse scheepsbouwers bij het ontwerpen van onder andere marineschepen. “We werken al heel lang en goed samen met Damen Naval”, zegt Bart van Rijssen, die sinds oktober vorig jaar directeur is van het in Alblasserdam gevestigde bureau. Nevesbu staat voor: Nederlandse Verenigde Scheepsbouwkundige Bureaus. Het onafhankelijke ingenieurscollectief werd in 1935 opgericht. Met een enthousiast team biedt het bureau tegenwoordig multidisciplinaire ondersteuning bij zowel het ontwerpen van nieuwe als het moderniseren van bestaande marineschepen en offshore schepen in binnen- en buitenland.

Nevesbu directeur Bart van Rijssen. Nevesbu directeur Bart van Rijssen.

Dit varieert van technisch support tijdens het aankoopproces, waarbij Nevesbu opdrachtgevers helpt met het definiëren van de eisen en het maken van het conceptontwerp, tot en met het volledige design en engineering en technisch support tijdens de bouw. Bart van Rijssen legt uit dat op dit moment specialisten van zijn bureau Damen Naval assisteren bij de engineering voor het Duitse fregattenprogramma F126. “Maar we werken van oudsher ook nauw samen met Damen Naval – en DMO – bij het ontwerpen van schepen voor de Koninklijke Marine.”

Op het vlak van modernisering van marineschepen verzorgt Nevesbu nu voor Indonesië de engineering voor een upgrade van het korvet KRI Usman Harun. “De Indonesische Marine heeft voor dit schip nieuwe sensoren en wapensystemen aangeschaft. Nevesbu is voor dit project de platform system integrator en zorgt er in samenwerking met Thales voor dat de systemen goed worden geïntegreerd op het fregat zodat het weer jaren meekan. Dit werk doen we ook voor Marines van andere landen.” De samenwerking met Damen Naval is zoals gezegd uitstekend, onderstreept Bart, die van huis uit scheepsbouwkundig ingenieur is.

Voor de Koninklijke Marine heeft Nevesbu gezorgd voor de systeemintegratie van het innovatief LFAS-systeem op de M-fregatten. Voor de Koninklijke Marine heeft Nevesbu gezorgd voor de systeemintegratie van het innovatief LFAS-systeem op de M-fregatten.
“Bij een tewaterlating is het altijd weer mooi om te zien dat daar ook een stuk werk van jou in zit. Onze medewerkers die aan het LST 100-project voor de Nigeriaanse Marine bijdroegen waren supertrots. Bart van Rijssen

“Er zijn eigenlijk altijd wel een aantal mensen van ons bureau in Vlissingen aan het werk. Onze computersystemen sluiten prima op elkaar aan. Voor het F126-programma ‘vertalen’ we ontwerpeisen van de klant naar 3D-ontwerpen. We werkten ook mee aan het ontwerp van LST 100, het breed inzetbare landingsvaartuig voor de Nigeriaanse Marine dat onlangs te water is gelaten. In een team met Damen Naval heeft Nevesbu gezamenlijk de engineering van dit schip verzorgd. Bij zo’n tewaterlating is het altijd weer mooi om te zien dat daar ook een stuk werk van jou in zit. Onze medewerkers die aan dit project bijdroegen waren supertrots.”

Nevesbu verzorgt voor Indonesië de integratie van nieuwe systemen op het multirole light fregat KRI Usman-Harun. Nevesbu verzorgt voor Indonesië de integratie van nieuwe systemen op het multirole light fregat KRI Usman-Harun.

Nevesbu is eveneens bedreven in ontwerpwerk voor onderzeebotenbouw. Niet toevallig heeft Bart zelf als Marine-officier bij de Onderzeedienst gewerkt. “Bij het Marinemuseum in Den Helder ligt Hr.Ms. Tonijn, een in 1992 buiten dienst gestelde onderzeeër die door Nevesbu is ontworpen. De Tonijn was een voor zijn tijd zeer vooruitstrevend ontwerp, de onderzeeër had drie cilinders, wat in die dagen bijzonder was. Maar ook het ontwerp van de Walrusklasse en de Zeedraak klasse, een onderzeeboot van de Marine van Taiwan, is mede door Nevesbu gemaakt.”

“Er werken hier zo’n zestig mensen”, vertelt Bart. “We zijn een oud bedrijf, in 2025 bestaan we negentig jaar, maar met een jong team: de gemiddelde leeftijd is 38. Het is een enthousiaste, internationale groep hoogopgeleide mensen, die hun werk met veel inzet en passie doen. Het zijn mensen die houden van een technische uitdaging, en die met plezier werken aan creatieve oplossingen.”

Impressie van kunststof kappen voor de Walrusklasse onderzeeboten. Impressie van kunststof kappen voor de Walrusklasse onderzeeboten.

Na Marinebouw is Offshore de belangrijkste markt waarin Nevesbu actief is. “Met name FPSO’s zijn voor ons interessant”, legt Bart uit. “FPSO betekent: Floating Production, Storage and Offloading. Dan heb je het over grote, in zee drijvende fabrieken die worden ingezet bij olie- en gaswinning. Wij helpen bij het ontwerpen van zulke installaties, maar werken ook mee bij conversies, wanneer FPSO-units moeten worden verplaatst naar een andere plek op zee en aanpassing behoeven aan andere omstandigheden. We opereren ook op de markt van de Offshore Renewables: windmolenparken op zee. Een relatief nieuwe markt waar we hoge verwachtingen van hebben, omdat het ernaar uitziet dat die de komende tijd flink zal groeien. Onze kennis en ervaring komen ook daar goed van pas.”