Bij de bouw van een schip is de discipline van het installeren van leidingen onmisbaar. Leidingnetwerken vormen een sterk georganiseerd onderdeel van de functionaliteit van een schip. Systemen zoals koeling, brandstofopslag en -toevoer, drinkwater en afvalwater zijn allemaal afhankelijk van een goed ontworpen en vakkundig geïnstalleerd leidingsysteem. Ondanks deze vitale rol in de dagelijkse werking van een schip, is er niet veel bekend over het werk van de pipingteams in de fabricagehallen van Damen Naval. Marco Gabriëlse en Jimmy Post, die beiden momenteel werken aan de rompconstructie van het YN 478 Yacht Support Vessel in Vlissingen-Oost, vertellen over de ins en outs van hun specialistische werk.

Marco (32) is Manufacturing Engineer en kwam in 2006 bij Damen Naval in dienst. Na het afronden van het interne opleidingsprogramma in 2007 kreeg hij een vast contract als pijpfitter. Sindsdien heeft hij aan tal van projecten gewerkt, waaronder fregatten voor de Marokkaanse en Indonesische marine, Nederlandse patrouilleschepen en het Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman. Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk geweest in zijn loopbaan, aangezien hij zowel aan nieuwbouwprojecten als refits en reparaties heeft gewerkt. Daarnaast werd hij soms ‘uitgeleend’ aan zusterbedrijven van Damen.

Piping is verdeeld in drie afzonderlijke fasen: pre-outfitting, outfitting en tubing. Piping is verdeeld in drie afzonderlijke fasen: pre-outfitting, outfitting en tubing.

“Piping is verdeeld in drie afzonderlijke fasen”, legt Marco uit. “De eerste twee fasen zijn pre-outfitting en outfitting; deze betreffen beide de installatie van pijpspools [afzonderlijke secties pijp] die het team in de pipe shop heeft geprefabriceerd. De derde categorie is tubing. Pre-outfitting is de installatie van leidingen in de wanden en het dek van het schip. Dit gebeurt tijdens de bouw van de secties. Als we de YN478 waar we nu aan werken als voorbeeld nemen, gebeurt dit allemaal in productiehal nummer één. De outfitting piping is al het leidingwerk dat moet worden vastgeschroefd. Voor de YN478 gebeurt dit meestal in hal nummer twee. De derde categorie is tubing. Dit is al het kleine leidingwerk, minder dan 30 mm in diameter. Dit kan zijn om eerder geïnstalleerd leidingwerk aan te sluiten – kleine pijpjes naar drukmeters bijvoorbeeld – of nieuwe leidingen zoals hydraulische systemen. Dit leidingwerk wordt ter plaatse uitgevoerd door een pijpfitter tegen het einde van de bouw.”

"Bij tubing kan een pijpfitter zelf bepalen wat de beste route voor een pijp is; ervaring speelt dus een grote rol en hier zie je echt vakmanschap." Marco Gabriëlse

De afgelopen vier jaar was Marco verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van de pipingteams. De werkvoorbereiding kan het best worden omschreven als de tussenstap tussen engineering en daadwerkelijke productie. “We werken met z’n tweeën aan de werkvoorbereiding voor piping”, zegt Marco. “Het is onze taak om alles klaar te maken voor de fabricage in de pipe shop; van de grondstoffen tot het inschatten hoeveel mensen er nodig zijn voor de werklast en ervoor zorgen dat iedereen precies weet wat hij moet doen. Nadat de pijpspools zijn gemaakt en, indien nodig, geschilderd en behandeld, organiseren we vervolgens de montage aan boord.”

Zoals bij veel productiespecialismen heerst er ook bij piping een gevoel van vakmanschap. Dit is het meest merkbaar, zegt Marco, tijdens het klein leidingwerk. “Pre-outfitting en outfitting zijn heel erg vooraf bepaald; de pipefitters volgen exacte richtlijnen. Bij tubing daarentegen loopt een pijpfitter aan boord met als doel een pijp of buis te monteren van punt A naar punt B. Ze kunnen zelf bepalen wat de beste route is; ervaring speelt dus een grote rol en hier zie je echt vakmanschap.”

Marco en Jimmy werken allebei aan het casco voor het Yacht Support Vessel dat Damen Naval voor Damen Yachting bouwt. Marco en Jimmy werken allebei aan het casco voor het Yacht Support Vessel dat Damen Naval voor Damen Yachting bouwt.

Jimmy Post (31) werkt als Meewerkend Voorman op de afdeling piping. “Ik werk aan de pre-outfittingfase en geef leiding aan een team van ongeveer tien pijpfitters en twee pijplassers. Dit zijn twee afzonderlijke en vrij specialistische taken; het is vrij zeldzaam dat iemand beide kan doen. We krijgen alle informatie die we nodig hebben van Marco en dan werken we van week tot week om dat voor elkaar te krijgen. Al ons werk wordt gedaan in de secties voordat deze naar de schilders gaan.”

Jimmy’s rol brengt hem vaak in contact met het classificatiebureau en de klantvertegenwoordiger. “Dit is voor de inspecties van het werk dat we hebben uitgevoerd. Voor dit YN478-project kijkt Lloyd’s Register vanuit een ‘rules and regulations’ perspectief, en de vertegenwoordiger van de klant kijkt naar zaken die in het contract staan. Deze inspecties gebeuren per sectie, en op dat moment zie je hoe belangrijk het is geweest dat alle verschillende fabricagedisciplines goed hebben samengewerkt.”

In tegenstelling tot Marco’s 16 jaar bij Damen zit Jimmy nog in zijn eerste jaar bij Vlissingen-Oost. “Mijn laatste baan was ook in piping, maar dan in de petrochemische industrie. In die baan was elke dag bijna hetzelfde. Sinds ik hier in maart ben begonnen, ben ik veel breder bezig; elke dag is anders en er zijn zoveel andere variabelen om rekening mee te houden.” Het YN478-project is ook Jimmy’s eerste project bij Damen: “Ja, we hebben wat uitdagingen, maar ik leer zoveel door deze uitdagingen.” Is hij blij met zijn beslissing om de petrochemische industrie te verruilen voor de scheepsbouwsector? “Absoluut,” lacht hij. “Ik heb in korte tijd zoveel stappen gemaakt; het was absoluut een goede beslissing. En er zijn mogelijkheden om meer te leren, en misschien te reizen en te werken op verschillende Damen-werven over de hele wereld. Misschien Columbia of Duitsland als onderdeel van een siteteam; wie weet?”