Het Combat Support Ship-project heeft in mei en juni twee belangrijke ILS-mijlpalen gerealiseerd. De eerste mijlpaal was de eerste oplevering van de LSARs, ofwel de Logistic Support Analysis Records. Deze beschrijven hoe het onderhoud en de reserve-onderdelen gecategoriseerd kunnen worden, zodat de reserve-onderdelen op tijd aangeschaft kunnen worden. In Juni zijn de concept technische handboeken voor het hele schip opgeleverd. Ook is er intussen al flink vooruitgang geboekt met de fabriekstrainingen voor de bemanning.

Nu de Den Helder aan de afbouwkade van de werf in Galatz, Roemenië, ligt, gaat de inbedrijfstelling verder. Al zorgt de toegenomen hoeveelheid kabels die aan boord geplaatst moet worden voor extra uitdagingen, vertelt Projectdirecteur Arjan Risseeuw. “Het gaat niet alleen om de extra kabellengte, maar er moeten ook meer kabelstukken worden geplaatst. Meer kabelstukken betekent ook meer aansluitingen en die aansluitingen zijn essentieel voor de inbedrijfstelling van de verschillende systemen.”

Arjan Risseeuw (rechts) reisde onlangs samen met Joost Meesters, de nieuwe Projectleider van COMMIT, naar Galatz om het CSS te bezoeken. Arjan Risseeuw (rechts) reisde onlangs samen met Joost Meesters, de nieuwe Projectleider van COMMIT, naar Galatz om het CSS te bezoeken.

Ondertussen gaan de overige werkzaamheden gestaag verder. Het Commando Materieel en IT (COMMIT) heeft een verzoek neergelegd voor meerwerk voor wat betreft de voorbereidingen voor de wapensystemen. “Die wapensystemen gaat COMMIT zelf installeren, maar er zijn verschillende gradaties van provisies die wij kunnen bieden”, legt Arjan uit. “De laagste categorie is bijvoorbeeld dat we alleen ruimte voor de systemen creëren. Een stapje hoger is het zorgen voor genoeg vermogen in de dieselelektrische motoren en voldoende koeling. Nog een stapje hoger houdt in dat we bijvoorbeeld ook de kabels trekken en de hoogste stap is dat we ook de aansluitingen verzorgen en de fundatie voor de wapensystemen bouwen. Het meerwerk brengt ons voor een aantal systemen naar die hoogste categorie toe.”

Als alles naar planning verloopt, gaat het CSS begin 2024 op proefvaart en wordt het schip medio 2024 overgedragen aan COMMIT.