De midlife update (MLU) en het benodigde benoemd onderhoud (BO) van het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt van de Koninklijke Marine zijn weer een stap dichterbij. Het is de bedoeling dat dit pakket aan werkzaamheden aan het schip eind 2022 gereed is.

Damen Schelde Naval Shipbuilding, RH Marine en Damen Shiprepair Vlissingen zijn druk bezig met de voorbereidingen, waarbij voor DSNS de focus ligt op detailengineering en het valideren van de bedachte ontwerpoplossing voor de Johan de Witt, terwijl DSV al het uit te voeren dokgerelateerde werk (onderhoud/reparaties) aan het uitstippelen is.

“De Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft DSNS en RH Marine gevraagd de volgende fase van de detailengineering in gang te zetten”, vertelt Project Director Fer Tummers van DSNS, die de coördinatie afstemt tussen DSNS en RH Marine. “Het betekent dat we het gemaakte basic design uitwerken tot detailtekeningen waarmee straks werkvoorbereiding en de productie aan de slag kunnen. Daarnaast moet onze ontwerpoplossing aan boord worden gevalideerd. Met andere woorden, er wordt bekeken of wat wij op papier hebben bedacht ook daadwerkelijk past. Het gaat daarbij om enkele tientallen items. Hiermee èn met de detailengineering zijn we ongeveer tot eind mei bezig.”

Voor het inkopen van alle nieuwe equipment die straks aan boord komt, zal een separaat contract worden afgesloten met DMO. “Je moet dan denken aan de aanschaf van nieuwe pompen, nieuwe medische apparatuur en andere componenten,” aldus Fer. “Ik verwacht dat we uiterlijk begin februari van start kunnen gaan met de inkoopactiviteiten.”

De verdeling van de werkzaamheden aan het schip tussen enerzijds DSNS/RH Marine en anderzijds DSV is ongeveer tachtig/twintig procent. “Beide partijen gaan nu wat dieper, we gaan het voorbereidende werk verder verfijnen”, licht de Project Director toe. Zr.Ms. Johan de Witt is veertien jaar oud en zit bijna op de helft van zijn levensduur. Het 176 meter lange en 29 meter brede schip is een van de twee door DSNS gebouwde Landing Platform Docks. De andere is Zr.Ms. Rotterdam. DSNS leverde de schepen tussen 1998 en 2007 af.

Damen Naval en RH Marine zijn samen als hoofdcontractpartners van DMO eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het volledige project. Het schip krijgt diverse nieuwe systemen en apparatuur. In dat pakket berust de modernisering van de elektrische systemen en automatisering aan boord bij RH Marine.

Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Snellius in de cruiseterminal op St. Maarten Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Snellius in de cruiseterminal op St. Maarten