Medewerkers van Damen Naval en Damen Yachting kunnen vanaf nu terecht bij een nieuwe vertrouwenspersoon: Sytske Martens. Via de organisatie 2people@work was de 58-jarige Sytske al de externe vertrouwenspersoon voor Damen Shiprepair Vlissingen en ze gaat zich nu ook inzetten voor de andere twee Damen-bedrijven in Vlissingen. Medewerkers kunnen bij haar terecht voor een breed scala aan issues: van pestgedrag tot discriminatie en van (seksuele) intimidatie tot agressie of geweld.

Het woord “vertrouwenspersoon” heeft het al in zich, maar Sytske benadrukt nog eens extra dat alles dat met haar besproken wordt, vertrouwelijke informatie is die tussen haar en de medewerker in kwestie blijft. “Als vertrouwenspersoon worden we weliswaar aangesteld door de organisatie, maar onze taak is om naast de medewerkers te staan. We zijn volledig onafhankelijk en in situaties waar een vertrouwenspersoon nodig is, is alles wat we met een medewerkers bespreken vertrouwelijk. Er wordt niet teruggekoppeld naar het bedrijf.”

Op het moment dat een probleem zich voordoet op de werkvloer en iemand neemt contact op met de vertrouwenspersoon, wordt er eerst gekeken of de collega’s in kwestie de situatie onderling kunnen oplossen. “Soms is de oplossing zo simpel als aangeven dat je iets niet prettig vindt. De meeste mensen willen een ander niet met opzet pijn doen en passen hun gedrag aan als ze erop gewezen worden”, legt Sytske uit. “In een ideale wereld gaan mensen met elkaar in gesprek en wordt de situatie opgelost. Maar dat lukt niet altijd. Soms heeft iemand er al een paar keer iets van gezegd, maar verandert er niets. Soms is de machtsverhouding zo dat mensen de ander niet durven aan te spreken.”

In die gevallen bespreekt Sytske samen met de medewerker welke stappen er gezet zijn en wat de vervolgstappen kunnen zijn. “Is er professionele hulp nodig op een ander gebied, dan kunnen wij ook verwijzen.”

"Als vertrouwenspersoon worden we weliswaar aangesteld door de organisatie, maar onze taak is om naast de medewerkers te staan. We zijn volledig onafhankelijk." Sytske Martens

Naast haar rol als vertrouwenspersoon werkt Sytske ook als verzuim- en re-integratie-adviseur en loopbaancoach. Voordat ze bij DSV aan de slag ging, had ze geen ervaring met Damen anders dan dat ze het logo kende van de gebouwen in Zeeland. “Ik werk voor verschillende bedrijven, maar dit is mijn eerste scheepsbouwer. Ik vind de diversiteit heel interessant omdat de culturen binnen bedrijven heel anders zijn. Een werkvloer met veel mannen is bijvoorbeeld heel anders dan een bedrijf waar veel vrouwen werken.”

Sytske wil graag dat de drempel om contact met haar op te nemen zo laag mogelijk is. “Blijf niet rondlopen met iets dat er is gebeurd. Mensen kunnen alles met me bespreken en altijd contact met me opnemen. Ik probeer altijd binnen één à twee dagen te reageren en zal dan mijn best doen om te helpen een oplossing te vinden.”

Naast de externe vertrouwenspersoon heeft ieder Damen-bedrijf ook interne vertrouwenspersonen die de belangen van het personeel behartigen. Informeer bij de afdeling HR wie de vertrouwenspersonen voor jouw bedrijf zijn.