De dertien leden van Damen Navals nieuwe Ondernemingsraad (OR) hebben onlangs hun eerste vergadering gehad én een officiële fotosessie om zich voor te kunnen stellen aan hun collega’s. In december vorig jaar werden de verkiezingen gehouden en werd er speciaal op gelet dat de verschillende afdelingen binnen Damen Naval waren vertegenwoordigd. “De Ondernemingsraad is er voor het hele bedrijf”, vertelt OR-voorzitter Annemarie Ruitenberg. “Daarom wilden we ook dat de leden van de OR een afspiegeling zijn van het hele bedrijf. Dat is gelukt dankzij de vele enthousiaste kandidaten.”

Tien van de dertien leden van de nieuwe OR. Achterste rij (v.l.n.r.): Gerard Karelse, Bart de Jager, Noël de Clippelaar, Kyra Wielart en Patrick van der Heiden. Voorste rij (v.l.n.r.): Jaap Kramer, Frederik Spilt, Miriam Hersmis, Annermarie Ruitenberg en Jimmy Post. Tien van de dertien leden van de nieuwe OR. Achterste rij (v.l.n.r.): Gerard Karelse, Bart de Jager, Noël de Clippelaar, Kyra Wielart en Patrick van der Heiden. Voorste rij (v.l.n.r.): Jaap Kramer, Frederik Spilt, Miriam Hersmis, Annermarie Ruitenberg en Jimmy Post.

Het bureau Wiekiesjij hielp bij het organiseren van de verkiezingen, het informeren over de planning, het kiesregister en hoe kandidaten zichzelf konden aanmelden. Ook de stemming verliep via het Wiekiesjij-platform en de winnaars werden op maandag 19 december bekendgemaakt. Van de dertien beschikbare zetels werden er acht gevuld op basis van geografische kenmerken. Dat hield in dat eerst drie zetels voor vertegenwoordigers uit de drie locaties Vlissingen-Stad, Vlissingen-Oost en Schiedam werden gekozen. Daarna werden er vijf zetels verdeeld onder vertegenwoordigers uit de vijf afdelingsgroepen: Engineering, Productie, Projectondersteuning, Commercieel en G&A/Faciliteiten/Huisvesting. De overige vijf zetels werden toegekend aan de kandidaten, die na het verdelen van de geoormerkte zetels, het hoogste aantal stemmen hebben gekregen.

Van de in totaal 625 stemgerechtigden brachten 387 collega’s hun stem uit; een opkomstpercentage van 62%. Iedere stemgerechtigde kon op drie kandidaten stemmen. Annemarie was voorzitter in de vorige OR en werd ook nu weer verkozen en opnieuw benoemd tot voorzitter. Daarnaast werden ook veel nieuwe vertegenwoordigers verkozen, waaronder Jimmy Post, Niels Koppers, en Max de Vette.

Jimmy Post. Jimmy Post.

Jimmy Post (32) is Voorman op Vlissingen-Oost en werkt nu iets meer dan een jaar bij Damen Naval.
“Mijn eerste en grootste drijfveer om bij de OR te gaan was het zorgen dat de binding tussen productie en de rest van het bedrijf blijft. Het aantal mensen dat op het hoofdkantoor werkt, is flink gegroeid. Daarnaast hoorde ik dat een aantal productiemedewerkers met de verkiezingen uit de OR zouden gaan, dus heb ik me verkiesbaar gesteld. Mensen op het hoofdkantoor weten niet altijd wat er speelt bij ons op productie en ik hoop voor die verbinding te zorgen. Ik ga mijn best doen om de boodschap over te brengen dat het belangrijk is dat we de kennis en kunde die nu rondloopt op Vlissingen-Oost weten te behouden.”

Niels Koppers. Niels Koppers.

Niels Koppers (33) is verantwoordelijk voor expediting forwarding and customs en vertegenwoordigt Vlissingen-Stad in de OR.
“Ik heb onlangs een studie Supply Chain Management afgerond en ik heb me verkiesbaar gesteld voor de OR omdat ik wil toepassen wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Ook zag ik dat de afdeling Inkoop & Logistiek nog niet vertegenwoordigd was in de OR. Vanuit mijn werkzaamheden zie ik dat er qua samenwerking en communicatie tussen de afdelingen nog ruimte voor verbetering is. Daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren. Het is mijn eerste keer in een Ondernemingsraad en ik verheug me erop.”

Max de Vette. Max de Vette.

Technical Specification Engineer op de afdeling Marine & Propulsion Max de Vette (26) heeft standplaats Vlissingen verruild voor Schiedam.
“Damen Naval Schiedam bestaat net iets meer dan twee jaar en in die tijd hebben wij hier vanuit Schiedam met de “automatische piloot” op de achtergrond OR gerelateerde zaken meegekregen. Toen er bericht kwam dat er nieuwe verkiezingen aankwamen voor de OR en er een kans lag voor wat inmenging vanuit Schiedam, wilde ik deze absoluut pakken. Ik wil een brug slaan tussen de verschillende standplaatsen en onevenwicht in kaart brengen en evenwichtig zien te maken. Ik verheug me erop om nieuwe collega’s te leren kennen en collega’s te helpen als ze ergens tegenaan lopen.”

Annemarie sluit af: “De OR is voor het bedrijf van belang om de werknemers een stem te geven bij belangrijke beslissingen. Zeker in deze tijd van verandering is het belangrijk om de belangen van werknemers en bedrijf niet uit het oog te verliezen. We kijken ernaar uit om samen met onze nieuwe algemeen directeur aan de slag te gaan.”

De nieuwe OR:
Annemarie Ruitenberg (Voorzitter) – Engineering – Vlissingen-Stad
Maarten Glerum (Secretariaat) – Projectondersteuning – Vlissingen-Stad
Kyra Wielart – Productie – Vlissingen-Stad
Miriam Hersmis (Secretariaat) – Projectondersteuning – Vlissingen-Stad
Noël de Clippelaar – Engineering – Vlissingen-Stad
Jaap Kramer (Vice-voorzitter) – Engineering – Vlissingen-Stad
Gerard Karelse – Productie – Vlissingen-Oost
Jimmy Post – Productie – Vlissingen-Oost
Frederik Spilt – Engineering – Vlissingen-Stad
Niels Koppers – Projectondersteuning – Vlissingen-Stad
Bart de Jager – G&A/Faciliteiten/Huisvesting – Vlissingen-Stad
Max de Vette – Engineering – Schiedam
Patrick van der Heiden – Commercieel – Vlissingen-Stad