Damen Naval heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt met een interne reorganisatie die het bedrijf toekomstbestendig moet maken. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt, die in belangrijke mate een gevolg is van het binnenhalen van grote en complexe projecten zoals de F126-fregatten voor Duitsland en de Anti-Submarine Warfare-fregatten voor de Nederlandse en Belgische marines. “Allereerst zijn we natuurlijk hartstikke trots op deze resultaten”, legt Algemeen Directeur Roland Briene uit. “Tegelijkertijd is vastgesteld dat deze successen de organisatie ook voor grote uitdagingen stellen. En daarom hebben we besloten het Time for Change-traject op te starten.”

De uitdagingen voor het bedrijf zijn onder andere de hoge werkdruk voor medewerkers en een organisatie die alle zeilen moet bijzetten om het werk aan te kunnen. Daarnaast heeft onder meer de oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd dat defensiebudgetten in Nederland, maar ook in andere EU en NAVO-landen zijn gestegen en er meer vraag is naar complexe marinebouw. “Dat alles zorgt ervoor date er hoge eisen worden gesteld aan Damen Naval, haar personeel en haar producten”, aldus Roland. “Tegen deze achtergrond heeft het MT het initiatief genomen om de toekomstbestendigheid van de strategische koers en van het organisatiemodel van Damen Naval tegen het licht te houden. Het doel van Time for Change is om een toekomstbestendige organisatie te ontwerpen die in staat is deze groei beheersbaar te realiseren en waar mensen graag in werken.”

Tijdens de meest recente Time for Change-bijeenkomst werd het gedetailleerd ontwerp voor de organisatie besproken. Tijdens de meest recente Time for Change-bijeenkomst werd het gedetailleerd ontwerp voor de organisatie besproken.

Het afgelopen jaar heeft een groep van meer dan 80 Damen Naval medewerkers hard gewerkt om de huidige organisatie onder de loep te nemen en te kijken waar dingen verbeterd en aangepast moeten en kunnen worden. Er zijn vijf leidende principes vastgesteld om richting te geven aan de nieuwe structuur:

  • Human Capital: de werknemers worden centraal gesteld en Damen Naval zorgt voor een veilige werkomgeving waarbij empowerment centraal staat.
  • Customer Intimacy: klanten worden ontzorgd en naast het ontwerpen en bouwen van marineschepen, wordt het aanbod op service- en ILS-gebied uitgebreid.
  • Multi Market, Multi Project: het bedrijf blijft internationaal, in diverse markten en met diverse producten opereren, maar zal de klanten daarbij slimmer kiezen.
  • Innovation: als een innovatief bedrijf, gaat Damen Naval innovatie breder en strategischer inzetten en een prominentere plaats in de organisatie geven.
  • Data Driven: tenslotte wordt in die nieuwe organisatie gewerkt vanuit één stabiele en uniforme data-werkelijkheid.

Eerder dit jaar hebben de projectteams een beoogde nieuwe hoofdstructuur opgesteld en de afgelopen maanden zijn de teams bezig geweest met het gedetailleerde ontwerp. Die voorstellen zijn op donderdag 13 juli gepresenteerd en besproken. “Nu is het taak om deze detailuitwerkingen samen te voegen tot een uiteindelijk voorstel voor de nieuwe organisatie”, legt Roland uit. “Voordat we dat nieuwe ontwerp aan met alle medewerkers kunnen delen, willen we het eerst toetsen bij de Ondernemingsraad. Dat gebeurt begin september.”

“Zodra we de terugkoppeling van de OR hebben gehad, kunnen we de finishing touches aanbrengen aan het ontwerp en kunnen we het ook met de rest van het bedrijf delen. Onze doelstelling is om per 1 januari 2024 van start te gaan met onze nieuwe organisatie.” Roland Briene

Die adviesaanvraag bij de OR bevat enkele belangrijke onderdelen zoals:

  • Alle organisatorische wijzigingen van de nieuwe structuur
  • De verwachtte impact op onze personele sterkte en op de financiën
  • De wijze waarop de implementatie zal plaats vinden

Roland: “Zodra we de terugkoppeling van de OR hebben gehad, kunnen we de finishing touches aanbrengen aan het ontwerp en kunnen we het ook met de rest van het bedrijf delen. Onze doelstelling is om per 1 januari 2024 van start te gaan met onze nieuwe organisatie.”

Sinds deze week staat er op Intranet een speciale Time for Change-button in het menu links. Hier is alle informatie over het traject te vinden, inclusief alle interne mededelingen, een uitgebreide FAQ en alvast een opzet van hoe de nieuwe organisatiestructuur er naar verwachting uit zal komen te zien.