Ze noemen zichzelf de smeerolie van het ASWF-project. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat ze het ontwerpen en bouwen van de nieuwe Anti-Submarine Warfare Fregatten zo soepel mogelijk laten verlopen. In een interview met Senior Project Manager Engineering Sjaak Jan Jiskoot en Project Manager Engineering Richard van der Kolk praten ze over hun rol als projectmanagers, teambuilding, 3DX en de actuele stand van zaken.

Project Manager Engineering Richard van der Kolk. Project Manager Engineering Richard van der Kolk.

“In heel veel opzichten hebben we geluk dat we achter het CSS- en het F126-project aanlopen”, legt Richard uit. “We kunnen afkijken wat er goed gaat en wat er beter kan, zonder dat we opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.” Zo is het ASWF-project bijvoorbeeld gesplitst tussen Vlissingen en Schiedam. “Bij andere projecten voelden sommige collega’s zich soms een beetje verloren en afgesloten van de rest van hun team. Daarom hebben wij er vanaf het begin voor gekozen om per team een Team Lead en een Deputy Team Lead te hebben en wordt ervoor gezorgd dat er op iedere locatie bijna altijd één van de twee aanwezig is.”

Sjaak Jan houdt zich met name bezig met de buitendienst; hij onderhoudt het contact met de klant COMMIT, en borgt de eisen en zorgt voor de implementatie hiervan. Richard houdt zich meer met interne zaken bezig: de planning, het team en de deliverables van het project. “We hebben ervoor gekozen om het zo te doen vanwege de grootte van het project. Het basic engineering-team bestaat al uit 100 mensen en voor detailed engineering bij MEGA zijn we ook al richting de 100 aan het groeien”, vertelt Sjaak Jan. “Natuurlijk willen we er nog mensen bij. We hadden gehoopt wat meer mensen vanuit het CSS-project en F126 kunnen inpassen, maar omdat ze daar ook nog steeds nodig zijn, is dat niet gelukt. Daarom zijn we nu samen met HR op zoek naar nieuwe mensen.”

De sfeer op het ASWF-project is voor de projectleiding heel belangrijk. Daarom worden er met regelmaat bijeenkomsten voor het hele team georganiseerd waar iedereen wordt bijgepraat over de vooruitgang. Ook zijn er teambuilding uitjes en zijn er ludieke acties zoals het uitloven van een taart voor de eerste persoon die bepaalde projectmijlpalen weet te behalen. “Die taart wordt dan met iedereen gedeeld en dat helpt weer met teambinding”, voegt Richard toe. “We kennen iedere engineer en proberen iedereen regelmatig te spreken. We zorgen voor ruimte zodat ze hun ideeën kunnen aandragen. Ik zie onze rol echt als de smeerolie in het team; als een ondersteunende rol, zodat ons team op hun beste niveau kan werken.”

"Ik zie onze rol echt als de smeerolie in het team; als een ondersteunende rol, zodat ons team op hun beste niveau kan werken.” Richard van der Kolk

Het project is nu bezig met de voorbereidingen voor de detailed engineeringfase. “MEGA helpt ons ook al bij de basic engineeringfase. Met 3DX zijn de lijnen tussen basic en detailed engineering wat aan het vervagen”, zegt Sjaak Jan. “In plaats van met een basistekening werken we nu met een 3D model en we zijn de database aan het verrijken door er zoveel mogelijk data in te zetten. Dat houdt in dat de rol die MEGA speelt wat aan het veranderen is. Het doel is nog steeds hetzelfde: een gedetailleerd ontwerp, maar de manier waarop we tot dat ontwerp komen, is anders.”

Volgens Richard lopen de fases meer door elkaar heen. Hij noemt als voorbeeld een separator; het systeem dat de olie reinigt. “Met de aankoop van dat systeem krijgen we van de leverancier niet alleen allerlei informatie over het apparaat, maar ook over de stroom- en watervoorzieningen die nodig zijn. Dat zijn zaken die vroeger pas in de gedetailleerde tekening werden geplaatst, maar die we nu met 3DX meteen kunnen uploaden.”

Sjaak Jan: “In 3DX kun je al snel het concrete model zien. Het zijn niet alleen meer de hoofdconstructie en de vorm van het schip, maar je kunt ook al meer gedefinieerde ruimtes zien. We zijn nu nog de 3DX-bibliotheek aan het vullen, dat is een lang proces, maar het zal ons in de toekomst tijd gaan besparen. Van het CSS-project hebben we lessen geleerd over de kabelbanen en piping, daarom hebben we MEGA al betrokken in de prerouting. Dat betekent dat er mensen van MEGA nu al in Nederland op kantoor zitten. Dat is hard nodig, want we werken met een strakke tijdlijn en we zetten alle zeilen bij om die te halen. Begin 2025 gaan we het eerste staal snijden.”

Er worden twee ASWF-fregatten gebouwd voor de Koninklijke Marine en twee voor de Belgische marine. Er worden twee ASWF-fregatten gebouwd voor de Koninklijke Marine en twee voor de Belgische marine.

Een van de ruimtes die qua engineering al grotendeels compleet is, is de pompkamer. In deze ruimte komen heel veel systemen samen. Denk bijvoorbeeld aan brandstof- en brandblusleidingen, ballastsystemen, zoetwatersystemen en meer. “De teams hebben de afgelopen tijd gekeken of al die onderdelen passen”, aldus Sjaak Jan. “De uitdaging op fregatten is altijd om alle systemen, leidingen, elektra en equipment in één ruimte moeten samen komen en dat hij ook nog veilig te betreden is, dat alles blijft functioneren bij een schokimpact én dat de onderdelen ook te onderhouden zijn. We hebben er behoorlijk wat tijd en mankracht in gestoken om de ruimte in te richten en we hebben bijvoorbeeld ook een Integrated Logistic Support (ILS) Project Manager Rens Melissen betrokken. ILS kijkt ook mee bij het bestellen van de onderdelen.”

Richard vat het mooi samen als hij zegt dat het ze op het project met 100 mensen tegelijk een puzzel aan het maken zijn. “Er wordt enorm veel informatie uitgewisseld om de puzzel zo efficiënt mogelijk te maken. Het feit dat we op drie locaties werken, voegt complexiteit toe, maar dit is eigenlijk wel de leukste fase van het project. De info is binnen, de processen zijn duidelijk en we zijn lekker aan het werk.”

Senior Project Manager Engineering Sjaak Jan Jiskoot. Senior Project Manager Engineering Sjaak Jan Jiskoot.

Ook de relatie met klant COMMIT speelt een centrale rol binnen het project, vertelt Sjaak Jan. “Vanaf het begin van het project werken we op een andere, nauwere manier met elkaar samen. Met het kantoor in Schiedam zitten we dichter bij COMMIT en de kennisinstituten. COMMIT heeft een eigen ruimte in het pand waar ze kunnen werken met toegang tot de vloer waar wij werken.” Dat resulteert volgens hem in een heel open manier van werken met veel ruimte voor overleg. “We nemen elkaar zo vroeg mogelijk mee in de beslissingen. Door nu samen de keuzes te maken, kunnen we straks de afname bespoedigen tijdens de Verificatie en Validatie-procedures omdat alles voldoet aan de eisen van de klant.”

Damen Naval tekende in juni 2023 het contract voor het ontwerp en de bouw van de ASWF. De fregatten zijn voor meerdere taken inzetbaar, al ligt de nadruk op onderzeebootbestrijding. Ze zijn de vervangers van de huidige Multipurpose-fregatten van de Karel Doorman-klasse. Met het einde van de levensduur van deze schepen in zicht, hebben Nederland en België besloten tot een gezamenlijke vervanging. Er worden twee fregatten gebouwd voor de Koninklijke Marine en twee voor de Belgische marine. Volgens de planning zal het eerste schip in 2028 door Damen Naval worden opgeleverd.