Zeker 124 suppliers volgden op 22 september het webinar Supplier Readiness over de samenwerking van Damen Schelde Naval Shipbuilding en het Zweedse Saab Kockums voor de vervanging van de Walrus-onderzeeboten, en wat die krachtenbundeling kan betekenen voor subcontractors.

Een mooie score, vindt Otwin Günther, die als Proposal Director namens DSNS zeer nauw betrokken is bij het vervangingstraject voor de vier onderzeeërs. “We kregen na afloop erg veel positieve reacties.”

Tijdens het bijna veertig minuten durende webinar – een soort online seminar – vertelden Hein van Ameijden en diens evenknie bij Saab Kockums CEO Lars Tossman, en Otwin en diens Saab-collega Johan Brisfors over de voortgang van de inspanningen die het proposal team van het consortium zich tot dusver getroostte om de onderzeebotenorder binnen te halen.

Het online event werd overigens niet live uitgezonden, omdat het voor het eerst was georganiseerd. Otwin was de initiatiefnemer èn mede-organisator. “Op 27 oktober en 24 november houden we vervolgwebinars en die zullen dan wel live zijn”, verwacht hij. Hij hoopt ook dan op veel bezoekers, maar gezien de cliffhanger aan het eind van de eerste editie, heeft hij daar wel vertrouwen in. “Die cliffhanger keek vooruit naar ‘Submarine 101’, in de volgende aflevering gaan we namelijk dieper in op het product onderzeeboot; wat is een onderzeeboot eigenlijk en hoe zit die in elkaar? Een onderwerp dat toch nog altijd is omgeven door een waas van mystiek en ook wel een vrij hoog James Bond-gehalte heeft….”

Ondertussen is de Proposal Director van DSNS er “bijna heilig van overtuigd” dat de tandem DSNS/Saab de opdracht voor de bouw van de opvolgers van de uit de jaren negentig stammende Walrusklasse-onderzeeërs voor de Koninklijke Marine in de wacht zal slepen.

De B-brief van de minister die eind 2019 verscheen is inmiddels, zij het door Covid-19 met vertraging, in juni in de Tweede Kamer besproken, en er zit nog een motie van de SGP aan te komen waarin wordt aangedrongen op voortvarendheid bij de regering. “We zitten nu ongeveer tot en met januari 2021 in de zogenaamde pre dialoog fase, waarna aansluitend de dialoogfase begint: het rechtstreekse overleg tussen ons als aanbieder en DMO over onder meer de eisen en specificaties waaraan de nieuwe onderzeeërs moeten voldoen.”

Otwin verwacht dat in 2022 het contract voor de bouw zal worden gegund. “Eind 2028 zal dan de eerste onderzeeboot in het water liggen; die zal nog niet operationeel zijn omdat hij dan nog opgewerkt moet worden.”

Na het Walrus-avontuur willen DSNS en Saab Kockums de samenwerking voortzetten en hopen ze samen de exportmarkt op te gaan.

Het samen optrekken loopt zo goed, omdat beide bedrijven uit landen komen die, ook cultureel, veel op elkaar lijken: open democratieën waar de burger vrij nuchter is en niet heel erg opkijkt naar ‘de macht’, legt Otwin uit. Tijdens het webinar staken de twee topmannen Hein van Ameijden en Lars Tossman ook niet onder stoelen of banken zeer content te zijn met de wijze van samenwerken.

“Deze alliantie dateert al van 2014 en inmiddels zijn wij vertrouwd geraakt met elkaars organisaties”, aldus Otwin. “Er is in die zes jaar veel kennis uitgewisseld, dat heeft bij DSNS geleid tot een verdere toename van kennis over de techniek van het bouwen van onderzeeboten, terwijl de andere partij veel leerde over de manier waarop DSNS invulling geeft aan projectmanagement en ook wat kon opsteken van onze ervaringen met export en internationale aspecten van het ondernemen in de scheepsbouw.”