“De tijd begint echt te vliegen op het F126 project”, zegt F126 Projectdirecteur Frank Verhelst. “Een van de manieren waarop we dit zien, is het groeiende aantal contracten dat we met onderaannemers afsluiten.” Van de talrijke toeleveringsbedrijven die Damen Naval heeft gecontracteerd om deel uit te maken van het F126-team, springen er drie in het bijzonder uit. De eerste is Rolls-Royce Power Systems dat de automatiseringsoplossingen zal leveren voor de vier F126-fregatten voor de Duitse marine. De automatiseringssystemen zullen bestaan uit een Integrated Platform Management System en een Condition Monitoring System. Frank: “In feite hebben de engineeringteams van Rolls-Royce en Damen hun voorlopige ontwerpbeoordeling al uitgevoerd, wat de eerste belangrijke mijlpaal van dit contract is.”

De tweede belangrijke leverancier die Damen Naval dit jaar heeft gecontracteerd voor het F126-project is Lockheed Martin. Dit lang gevestigde bedrijf zal voor elk van de vier fregatten twee MK 41 Vertical Launching System-modules produceren en leveren. Het meest recente contract dat werd ondertekend, is dat met Leonardo, dat zijn OTO 127/64 LightWeight Vulcano verdedigingssysteem zal leveren, naast simulatoren voor de opleiding van de bemanning, de integratie van het systeem aan boord en de inbedrijfstelling.

"Het bezoek aan onze partnerwerven gaf ons de kans om onze bouwpartners te leren kennen en onderwerpen als materiaal- en informatiestromen te bespreken." Frank Verhelst

Deze drie contracten vertegenwoordigen de voortzetting van een aantal langdurige zakelijke relaties voor Damen Naval. “Al deze drie bedrijven hebben een lange geschiedenis met Damen Naval. We hebben op talrijke schepen samengewerkt met Rolls-Royce, Lockheed Martin en Leonardo”, legt Frank uit. “Bovendien is het belangrijk dat deze leveranciers ook bekend zijn met de Duitse marine. Dit geeft ons een voorsprong bij het opbouwen van relaties.”

Wat de engineering van het project betreft, heeft het F126-team in maart de voorlopige ontwerpbeoordeling voor de automatiseringsscope afgeleverd. “Dit is een ongelooflijke inspanning van alle betrokkenen, aangezien het contract met onze onderaannemer pas begin januari van kracht werd”, voegt Frank toe. Een andere opmerkelijke gebeurtenis was de derde ontwerpevaluatie met betrekking tot de wapensystemen, die werd gehouden in Koblenz.

Ook met de Landanlage, ofwel de trainingsfaciliteiten aan land, werd vooruitgang geboekt: in maart keurde de klant van Damen Naval het zogenaamde ‘Raumbücher & Teilkonzepte’ goed. De volgende mijlpaal aan de horizon is de voorlopige ontwerpevaluatie van de Marine Technical School en de Marine Operations School, samen met Thales, dat werkt aan het testcentrum; de voltooiing van deze opleveringen is gepland voor later dit jaar.

In maart hield het F126-project een kleine staalsnijceremonie in Vlissingen-Oost voor een F126 schokproefsectie. V.l.n.r. Sofie Bernaert (Damen Naval Teilprojektleiterin Fertigung), Martin Herzig (BAAINBw), Frank Verhelst (F126 Projectdirecteur), en Jack Teuben (Damen Naval Projectmanager Manufacturing Engineering). In maart hield het F126-project een kleine staalsnijceremonie in Vlissingen-Oost voor een F126 schokproefsectie. V.l.n.r. Sofie Bernaert (Damen Naval Teilprojektleiterin Fertigung), Martin Herzig (BAAINBw), Frank Verhelst (F126 Projectdirecteur), en Jack Teuben (Damen Naval Projectmanager Manufacturing Engineering).

De versoepeling van de reisbeperkingen in verband met het coronavirus in het eerste kwartaal van 2022 betekende dat de klant van Damen de faciliteiten in Vlissingen kon bezoeken om technische besprekingen te voeren met de engineeringteams. Het bood het team van Damen Naval ook meerdere mogelijkheden om belangrijke productielocaties in Duitsland te bezoeken. Dit is belangrijk omdat de F126-fregatten op drie verschillende locaties zullen worden gebouwd: German Navy Yard Kiel, Peene Werft in Wolgast, en Blohm+Voss in Hamburg (allen onder de verantwoordelijkheid van Blohm+Voss). In februari werden leden van het bouwteam uitgenodigd op de German Navy Yard Kiel, waar de voorschepen zullen worden gebouwd. In maart bezocht het team de Peene Werft in Wolgast, waar de achterschepen zullen worden gebouwd.

Frank vervolgt dat het bezoeken van de bouwwerven in dit vroege stadium van vitaal belang is. “Niet alleen geeft het ons de kans om onze ‘bouwpartners’ te ontmoeten en te leren kennen, het is ook het geschikte moment om onderwerpen als materiaal- en informatiestromen te bespreken. Deze bezoeken waren een geweldig startpunt om onze processen af te stemmen op onze partnerwerven.”
Hoewel de bezoeken aan Duitsland zeker gunstig zullen zijn voor de toekomstige voortgang van het project, was er nog meer interessant nieuw. “Op 24 maart hebben we in Vlissingen-Oost een kleine staalsnijceremonie gehouden voor een F126 schokproefsectie. Dit zal geen deel uitmaken van de uiteindelijke scheepsconstructie, maar was toch een belangrijk moment omdat de eerste productieactiviteiten voor het project zichtbaar werden.”