De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Combat Support Ship (CSS) voor de Koninklijke Marine komen op stoom. Op 2 december werd op de Damen-werf in Galatz het eerste staal gesneden voor het bijna 180 meter lange en 26,4 meter brede bevoorradingsschip dat door Damen Schelde Naval Shipbuilding is ontworpen.

Damen Shipyards Galati Managing Director Flemming Sorensen, DSNS Site Manager Arjen Poortvliet Damen Shipyards Galati Managing Director Flemming Sorensen, DSNS Site Manager Arjen Poortvliet

Project Director Arjan Risseeuw van DSNS legt uit dat het staalsnijden gepland stond voor 19 februari 2021, precies een jaar na de ondertekening van het contract met Defensie. “Maar we hebben het werk wat naar voren kunnen halen in de tijd”, vertelt hij. Feitelijk zijn met het staalsnijden nu de productiewerkzaamheden van start gegaan, aldus Arjan. “Begin november droeg het Engineering Department van DSNS de eerste batch productietekeningen over aan de werf in Galatz, waar het schip wordt gebouwd. Het eerste snijfile van die tekeningen is op 2 december gebruikt om het staalsnijden af te trappen.”

Dat bijzondere moment ging vanwege corona gepaard met een bescheiden ceremonie waarbij namens DSNS Arjen Poortvliet, de Project Manager Productie ter plaatse, aanwezig was. Project Director Arjan Risseeuw spreekt van “een mijlpaal” in het project en er zullen er nog meerdere volgen, zoals in mei 2021 wanneer de kiel wordt gelegd van het CSS, dat straks als Zr.Ms. Den Helder zal gaan opereren. “Bij dat moment zal dan ook de klant, de Defensie Materieel Organisatie (DMO) met een afvaardiging aanwezig zijn.”

Intussen is er ook al veel ander voorbereidend werk verricht. Omdat het CSS in zijn geheel in Galatz wordt gebouwd en het een marineschip betreft, moest de Roemeense werf worden gekoppeld aan het eigen, afgeschermde ICT-netwerk van DSNS. Damen Shipyards Galatz was weliswaar al aangesloten op het global network van de Damen Groep, maar in dat netwerk mag geen informatie over het CSS worden gevonden, reden ook waarom DSNS als enige Damen-bedrijf niet op dat wereldwijde netwerk zit. Arjan: “Het afgezonderde netwerk van DSNS is daarom in de voorbije maanden uitgebreid naar de werf in Galatz.”

CSS Den Helder moet in 2024 worden opgeleverd aan de klant en zal een jaar later missiegereed zijn.

De Den Helder moet in 2024 worden opgeleverd aan de klant en zal een jaar later inzetgereed zijn. Met het CSS wordt de Bevoorrading op Zee (BOZ)-capaciteit uitgebreid en beschikt de Koninklijke Marine weer over twee bevoorradingsschepen.

Het CSS zal straks naast de Nederlandse marinevloot ook schepen van bondgenoten op zee kunnen bevoorraden. Naast brandstof en munitie kunnen vanaf de tanker reserveonderdelen en andere goederen, zoals bijv. proviand, aan boord van andere schepen worden gezet.