Waar er gewoonlijk meerdere vlaggen wapperen vóór het hoofdkantoor van Damen Naval, hing er nu maar één… en halfstok… Terwijl die driekleur strak wapperde in de stormachtige wind, verzamelde zich dinsdag 4 mei tegen de middag een groep van ruim twintig Damen-medewerkers bij het kantoor om de tientallen werknemers van De Schelde te gedenken die in de bezettingsjaren zijn omgekomen. Voorzitter Annemarie Ruitenberg van de Ondernemingsraad van Damen Naval legde samen met OR-lid Arjan Thiellier een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de in totaal 83 slachtoffers. Op het gedenkteken staan alle namen van de omgekomen Schelde-werkers.

Annemarie Ruitenberg en Arjan Thiellier leggen de krans bij het monument. Annemarie Ruitenberg en Arjan Thiellier leggen de krans bij het monument.

Na de kranslegging namen de aanwezigen traditiegetrouw twee minuten stilte in acht. De jaarlijkse plechtigheid heeft altijd een sober karakter, maar was dit keer niet zo sober als vorig jaar. Toen mochten namelijk vanwege corona uitsluitend MT-leden, de leiding van de business units en de OR-top de herdenking bijwonen. Annemarie en Arjan zijn blij dat dit jaar, nu het eerbetoon met inachtneming van de coronavoorschriften weer voor alle personeelsleden toegankelijk was, meer dan twintig mensen de moeite hebben genomen om er getuige van te zijn. “Daar kun je toch wel uit opmaken dat de herdenking erg leeft onder de medewerkers”, concludeert Annemarie.

Ze kijkt terug op “een bijzonder moment”. “Het is belangrijk om als bedrijf af en toe stil te staan bij je eigen geschiedenis, ook bij de verdrietige gebeurtenissen uit die historie”, aldus de OR-voorzitter.