Hoe kan Damen Schelde Marine Services (DSMS) bijdragen aan een schonere wereld? Daarover ging het maandag 8 november op een duurzaamheidsdag van Young Damen en DSMS. Young Damen is een netwerk- en kennisclub van en door Damen-medewerkers tot de leeftijd van 35 jaar. Vanuit het hele land waren zo’n vijfentwintig jonge Damen-professionals in Vlissingen bijeengekomen om te brainstormen over een duurzaamheidsslag voor DSMS. Maar ze maakten ook kennis met Vlissingen en haar maritieme geschiedenis en deden in alle vroegte mee aan een bootcamp op het strand. DSMS kijkt terug op een geslaagde en gezellige, maar vooral leerzame dag.

Hoe kan Damen Schelde Marine Services een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van onze planeet? Een interessante en zinnige vraag voor een bedrijf dat internationaal onderdelen en service levert voor scheepsdieselmotoren. De internationale scheepvaart is een van de meest efficiënte vormen van transport wereldwijd, maar het bouwen en in de vaart houden van die schepen kost veel grondstoffen en energie en gaat met schadelijke uitstoot gepaard. Tijdens de duurzaamheidsdag The Sustainable Future of Damen Schelde Marine Services bogen de verzamelde jonge Damen-employés zich in groepjes over de vraag, welke stappen DSMS op korte-, middellange en lange termijn kan en moet maken om een duurzame weg in te slaan. Met het doel om in 2030 het meest duurzame bedrijf in de branche te zijn. Aan het eind van de dag werd het beste gepresenteerde idee beloond met een prijs.

De deelnemers reisden met de lokale Zonnetrein tussen de verschillende locaties. De deelnemers reisden met de lokale Zonnetrein tussen de verschillende locaties.

De deelnemers waren zondag 7 november al in Vlissingen gearriveerd. Tijdens het diner en avondprogramma op zondagavond leerden de deelnemers elkaar al wat beter kennen. Managing Director Arnold Suykerbuyk opende de avond met een welkomstwoord. Na het diner gaf Young Damen een presentatie over strategisch brainstormen en werd ieders kennis op de proef gesteld met een pubquiz over DSMS, Vlissingen en scheepswerf De Schelde waar DSMS uit is voortgekomen.

Maandagochtend in alle vroegte volgde eerst een bootcamp op het strand waarbij een paar bikkels zelfs een frisse duik namen in zee. Onder deze diehards ook organisator Josine Glerum, die sinds augustus bij Sales & Marketing van DSMS werkzaam is. “Het sporten op het strand zorgde voor een stuk teambuilding en dat iedereen energiek aan de dag kon beginnen”, blikt ze terug. De zonnetrein (“duurzaam en lokaal vervoer dat goed past bij zo’n sustainability dag”, aldus Josine) bracht de deelnemers vervolgens naar DSMS, waar ze van het Management Team een rondleiding door het hele bedrijf kregen.

Bij DSMS kregen de deelnemers een rondleiding door het distributiecentrum. Bij DSMS kregen de deelnemers een rondleiding door het distributiecentrum.

“Ze namen onder meer een kijkje in het distributiecentrum waar ruim 10.000 onderdelen liggen opgeslagen en jaarlijks meer dan 100.000 artikelen worden ontvangen en verstuurd. Zo kregen alle jonge Damen-medewerkers een goed beeld van DSMS.” Rond tien uur in de ochtend toog het gezelschap, opnieuw per Zonnetrein, naar het Zeeuws maritiem muZEEum aan de Nieuwendijk, waar in de pakhuizen in het muZEEum de duurzaamheidsdag van start ging. In groepjes brainstormden de Young Damen-leden over de case, een proces dat in goede banen werd geleid door het bestuur van Young Damen.

In groepjes brainstormden de Young Damen-leden over duurzaamheidsoplossingen. In groepjes brainstormden de Young Damen-leden over duurzaamheidsoplossingen.

In de lunchpauze was er ruimte voor een museumtoer onder leiding van Vlissinger Niek Peters, waarin ze veel te weten kwamen over de rijke maritieme- en scheepsbouwhistorie van Vlissingen. Aan het eind van de middag mocht elk groepje zijn plan voor een duurzaamheidsslag bij DSMS in een presentatie van vijf minuten toelichten. Elk gepresenteerd idee moest zowel op de korte, middellange als lange termijn uitvoerbaar zijn. De plannen werden beoordeeld op creativiteit, haalbaarheid en winstgevendheid en na rijp beraad wees de jury – bestaande uit de MT-leden van DSMS – het team Smart and Sustainable Future aan als winnaar.

“Zij scoorden op alle drie de punten het hoogst en hadden het meest complete idee”, complimenteert Arnold de winnaars. “Dit team schetste een toekomstige situatie waarbij er naar alle processen was gekeken waarmee wij als bedrijf te maken hebben, en dat met behoud van de identiteit en kernwaarden van DSMS.” Maar het viel de jury op dat ook de andere teams heel creatieve oplossingen hadden bedacht. Op het punt van haalbaarheid en winstgevendheid waren de ideeën volgens de jury vooral op de wat langere termijn uitvoerbaar. “De plannen schetsten een visie van waar DSMS rond 2030 zou kunnen staan”, aldus Arnold.

Aan het einde van de dag presenteerden de teams hun ideeën en werd een winnaar gekozen. Aan het einde van de dag presenteerden de teams hun ideeën en werd een winnaar gekozen.

Het Management Team van DSMS gaat met de ideeën en suggesties die de duurzaamheidsdag opleverde aan de slag, ook met de bedachte oplossingen die de presentaties niet haalden. Zelf denkt Arnold dat DSMS “met het ontwikkelen en vergaren van de juiste kennis” als bedrijf in de toekomst een duurzaamheidsslag kan maken. “Daarbij kun je in theorie bijvoorbeeld denken aan toepassing van het concept parts as a service, waarbij het complete onderdelenproces aan boord van een schip tegen een vooraf bepaalde vergoeding of in de vorm van een abonnement door DSMS zou worden beheerd.”

Duurzaamheid is een issue waar Arnold dagelijks mee bezig is. “Er varen wereldwijd zo’n 90.000 commerciële zeeschepen over de wereldzeeën die allemaal bevoorraad moeten worden met (motor)onderdelen. In alle voorstellen en inzichten die deze Young Damen denktank DSMS heeft opgeleverd komt naar voren dat de oplossing voor de milieubelasting moet worden gevonden op het vlak van productie en vervoer van deze onderdelen. Aan DSMS de schone taak om in de toekomst efficiënter te produceren en de onderdelen duurzamer en onder minder tijdsdruk te verschepen. Met deze dag is er alvast een zaadje geplant voor een duurzame toekomst van ons bedrijf.”

De dag werd afgesloten met een borrel bij de Belgische Loodsensociëteit. De dag werd afgesloten met een borrel bij de Belgische Loodsensociëteit.