Het team van Damen Schelde Marine Services (DSMS) sloot 2023 af met hun vierde technische training van het jaar, waarbij het hele team deelnam aan een training gespecialiseerd in diesel- en gasmotoren gegeven door Kees Kuiken. “In de wereld van marine propulsion opleidingen is de naam Kees Kuiken welbekend”, legt Arnold Suykerbuyk, Managing Director van DSMS uit “Naast het runnen van een trainingsbedrijf, is Kees ook de auteur van een aantal educatieve boeken.”

Vanwege Kees’ decennialange kennis besloot DSMS hem uit te nodigen om een tweedaagse training te geven die diep in de wereld van diesel-, gas- en dual-fuel-motoren dook. “De eerste dag bestond uit theoretische uitleg en verduidelijkingen, geschiedenis, de verschillen tussen viertakt- en tweetaktmotoren, herkenning van onderdelen en hoe verschillende motoren werken met verschillende brandstoffen”, vertelt Remy Quist, Sales en Marketing Manager bij DSMS. “De tweede dag was meer een workshop waar we konden praten over enkele klantspecifieke kwesties die we tegenkomen wanneer we rechtstreeks met klanten te maken hebben. We krijgen veel vragen van de technische teams van onze klanten – deze tweede dag kwam met oplossingen waarmee we onze klanten beter kunnen helpen. We werken met hen samen om hun motoren soepeler te laten draaien.”

Een van de boeken van Kees Kuiken. Een van de boeken van Kees Kuiken.

Voor DSMS brengt de overgang van de maritieme sector van traditionele zware stookolie naar nieuwe, schonere alternatieven verschillende uitdagingen met zich mee. Deze werden tijdens de training besproken. “De invoering van laagzwavelige brandstoffen heeft bijvoorbeeld grote gevolgen gehad voor de onderhoudsroutines van de motoren van onze klanten; de zwavel in de oudere brandstoffen fungeerde immers als smeermiddel”, zegt Jeroen Caris, Commercieel Manager bij DSMS. “En als we kijken naar gasmotoren: hoewel ze niet zo vervuilend zijn als scheepsdieselmotoren, produceren ze wel veel meer interne warmte, iets waar we rekening mee moeten houden als het gaat om onderhoud.”

Tijdens het trainingsprogramma werd ook dieper ingegaan op alternatieve brandstoffen. Remy: “We bespraken de voor- en nadelen van nieuwe brandstoffen zoals LNG, LPG, ammoniak, methanol en ethanol – en wat we kunnen verwachten vanuit het oogpunt van onderhoud. De meeste van deze brandstoffen staan echter nog in de kinderschoenen; van alle schepen die vandaag de dag varen, zijn er slechts een paar honderd die op LNG of LPG varen.”

Al met al namen vijftien leden van het DSMS-team deel aan de training. “Daar zaten zowel nieuwe als ‘oude’ leden van het team bij”, aldus Jeroen. “Als leverancier van motoronderdelen is het voor ons allemaal belangrijk om onze kennis van onze core business zo up-to-date mogelijk te houden. Juist daarom organiseren we trainingen zoals deze, telkens met een andere spreker of een ander onderwerp, om meer te leren over het complexe en steeds veranderende onderwerp van maritieme voortstuwing.”

DSMS nam deel aan een tweedaagse training die diep in de wereld van diesel-, gas- en dual-fuelmotoren dook. DSMS nam deel aan een tweedaagse training die diep in de wereld van diesel-, gas- en dual-fuelmotoren dook.