Op vrijdag 26 februari 2021 heeft op de werf van Damen Shipyards Den Helder (DSDH) de doopplechtigheid en overdracht plaatsgevonden van de Expeditionary Survey Boat (ESB) “Hydrograaf” van de Koninklijke Marine (KM).

De doopceremonie en overdracht vonden vanwege de coronamaatregelen op een aangepaste wijze plaats waarbij het merendeel van de genodigden via een livestream aanwezig was en mee kon kijken.
Bijzonder was dat de doop “op afstand” werd uitgevoerd waarbij demissionair staatssecretaris van Defensie Barbara Visser vanuit Den Haag door middel van een “button” de fles champagne in Den Helder tegen het schip uiteen liet spatten.

De doopceremonie werd fysiek en op gepaste afstand bijgewoond door plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten Schout bij Nacht Hulsker, gezagvoerder van de ESB luitenant ter zee 2 (OC) van Amerongen, directeur Projecten Defensie Materieel Organisatie (DMO) commandeur Kreiter, adjunct directeur DSDH Peter van den Berg en de verantwoordelijke projectleider van DSDH John Boelhouwers.

Het ontwerp en de bouw van de Hydrograaf kwam in nauwe samenwerking tussen de DMO en DSDH tot stand. Adjunct Directeur Peter van den Berg van DSDH sprak de genodigden tijdens de doop toe: “Onze projectleider heeft samen met het team van de DMO een technologisch hoogstaande prestatie geleverd, bij het ontwerp en de bouw van dit nieuwe type schip. De Hydrograaf mocht na de bouw een maximumgewicht krijgen van 24 ton, in verband met het maximaal toelaatbare laadgewicht van de Davits hijsinstallatie op schepen zoals Zr.Ms. Johan de Witt. Dit terwijl het schip een snelheid van tenminste 20 knopen moet behalen, met zeer lage geluidseisen en beperkte ruimte voor het opnemen van alle hydrografische apparatuur.”

Na de doopplechtigheid is de ESB door DSDH symbolisch overgedragen aan directeur Projecten van DMO, commandeur Kreiter gevolgd door het uitbrengen van een toast op de ESB en haar bemanning.

De ESB zal de komende weken gereed worden gemaakt voor overdracht aan de KM die het vaartuig na een opwerkperiode van enkele weken, operationeel zal gaan inzetten.

De ESB gaat actuele informatie leveren over de bodemgesteldheid en de situatie onder de waterlijn op plaatsen waar dat inzicht benodigd is. Met die informatie ondersteunt de KM expeditionaire maritieme operaties en zorgt ze voor een omgeving waarin schepen veilig kunnen navigeren. De hoofdtaken van de ESB worden:

  • Omgevingsinformatie verzamelen ter besluitvorming van de (on)mogelijkheden van een amfibische operatie;
  • Hydrografische opnamewerkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van noodhulpoperaties;
  • Ondersteunen bij civiele hydrografische taken op het Nationaal Continentaal Plat (NCP).

De zestien meter lange ESB kan worden ingezet vanaf de zogenaamde big decks, zoals Zr. Ms. Johan de Witt.  De ESB kan zelfstandig onder tactische omstandigheden hydrografische opnames uitvoeren op grotere afstand van het moederschip. Het is een volwaardig platform dat vergelijkbaar is met een hydrografisch opnemingsvaartuig (HOV) en voldoet aan de hoogste surveynormen.

De naam Hydrograaf is gekozen in navolging van het Rijks Opnemingsvaartuig Hydrograaf uit 1910. Het is daarnaast een duidelijke verwijzing naar de primaire taakstelling.

Photo and video credits @DMO