Sinds 25 januari ligt het Portugese fregat NRP Dom Francisco de Almeida aan Kade J bij Damen Shiprepair Vlissingen (DSV) in Vlissingen-Oost. Het Multipurpose-fregat wordt grondig gereviseerd om aan de moderne eisen te voldoen.

NRP Dom Francisco de Almeida is al het tweede voormalige M-fregat uit de Karel Doorman-klasse dat bij DSV wordt opgeknapt. Eerder nam de reparatiewerf ook al zusterschip NRP Bartolomeu Dias succesvol onder handen.

Robin Juranek, Patrick Brasser en Jasper van Loon zijn nauw betrokken bij deze midlife upgrade door DSV voor de Portugese Marine; Robin als Projectmanager, Patrick als Productiecoördinator en Jasper als Begroter. “Het project zal in het derde kwartaal van dit jaar worden opgeleverd”, vertelt Robin. “Daarna gaat het schip terug naar de Rijkswerf in Den Helder waar het verder wordt geoutfit. Voordat het afgelopen januari naar Vlissingen-Oost kwam, heeft het ook al in Den Helder gelegen, waar het werd gestript van alle wapen-, sensor- en communicatiesystemen (sewaco). Die worden straks als ons werk erop zit ook in Den Helder weer teruggeplaatst.”

Patrick Brasser, Robin Juranek en Jasper van Loon bij DSV Patrick Brasser, Robin Juranek en Jasper van Loon bij DSV

Dat het fregat in Nederland en niet in Portugal wordt opgeknapt is verklaarbaar. Toen het destijds werd verkocht aan Portugal, is vastgelegd dat er gebruik gemaakt zou worden van de opgebouwde kennis binnen de Marine. Een logisch gevolg was dat het onderhoud in ons land zou plaatsvinden. Alle acht M-fregatten zijn in Nederland bij de Koninklijke Schelde Groep gebouwd en ook in Nederland met wapensystemen uitgerust.

De klus aan de voormalige Hr.Ms. Van Galen wordt wat vereenvoudigd door de ervaring die DSV al opdeed bij de revisie van zusterschip NRP Bartolomeu Dias (ex-Hr.Ms. Van Nes), legt Robin uit. Aan de andere kant werken de huidige COVID-19 perikelen ook wel weer complicerend. Er mogen niet te veel mensen gelijktijdig in één ruimte aan het werk zijn, en dit vormt voor iedereen een uitdaging, maar met name voor Patrick, die de supervisie heeft aan boord. Vol vertrouwen en met de nodige COVID-19 gerelateerde aanpassingen is het project van start gegaan. Jasper maakte samen met enkele collega’s een begroting die hem een goed gevoel gaf. “We zijn ongeveer drie maanden bezig geweest met begroten”, aldus Jasper. “Na het indienen van de aanbieding is het onderhandelen begonnen met als eindresultaat dat we een goede aanbieding konden neerleggen waar zowel wij als de klant tevreden mee waren. Diverse collega’s van Damen Shiprepair & Conversion, de Damen-divisie waar DSV onder valt, waren eveneens bij dit traject betrokken.”

De M-fregattenserie bestaat op zich uit zeer sterke schepen. Ze behoren nog steeds tot de betere schepen van de NAVO-vloot.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een groep specialisten die voor maar liefst negentig procent uit onderaannemers bestaat. Patrick is uitvoerverantwoordelijke aan boord van NRP Dom Francisco de Almeida; als Productiecoördinator leidt hij samen met enkele collega’s de werkzaamheden ter plekke in goede banen. Door nauw contact met de subcontractors en eigen personeel enerzijds en de klant bestaande uit de Nederlandse en Portugese Marine anderzijds kan de voortgang worden gegarandeerd en opgevolgd.

Het is niet niks wat er allemaal aan het fregat moet gebeuren. Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de ventilatiesystemen, een enorm uitgebreid netwerk dat zich over het hele schip uitstrekt. Ook alle afsluiters en actuators krijgen groot onderhoud. Actuators maken het mogelijk afsluiters op afstand te bedienen. Alle tanks aan boord worden schoongemaakt terwijl een deel ervan ook gestraald en geschilderd dient te worden.

Daarnaast moet heel veel staalwerk gebeuren aan fundaties in allerlei soorten en maten door heel het schip heen, een zeer tijdrovend en secuur karwei. Een aantal pompen wordt overhaald en/of vernieuwd, en zo’n vijftig kilometer aan kabels op het schip wordt vervangen. Tevens krijgt het fregat nieuwe watermakers en chillers.

Patrick, die zelf ooit bij De Schelde begon als scheepsmetaalbewerker, vertelt dat het schip “van onder tot boven in de verf gaat”. “We moeten het dan eerst helemaal hydroblasten”, zegt hij, “het wordt dan gewassen onder zó’n enorm hoge druk dat de verf loslaat. Ook alle buitendekken worden gehydroblast en vervolgens helemaal opnieuw bekleed.”

Kortom, een veelomvattend project. “Het schip stamt uit medio jaren negentig en is verouderd”, aldus Robin. “Maar de M-fregattenserie bestaat op zich uit zeer sterke schepen. Ze behoren nog steeds tot de betere schepen van de NAVO-vloot. Qua romp, geluid en schroeven heeft De Schelde met deze serie destijds voortreffelijke schepen afgeleverd, de bouw van de M-fregatten was echt een huzarenstukje. Maar ze moeten worden aangepast om aan de nieuwste technologische eisen te blijven voldoen.”

De meeste onderaannemers die bij de klus aan NRP Bartolomeu Dias betrokken waren, zijn ook nu weer van de partij. Dat geeft een goed gevoel, zeggen Robin, Jasper en Patrick. “We kennen elkaar, we weten wat we aan elkaar hebben en onder het motto lessons learned weten de subcontractors ook op het gebied van eventuele knelpunten wat ze kunnen verwachten.” Jasper – zelf oud-stuurman op de koopvaardij – vindt het top om met dit Marineproject bezig te zijn. “Het mooie van zo’n fregat is dat het technisch heel divers is. De revisie varieert dan ook van de meest eenvoudige handelingen tot uiterst complexe modificaties.”