Damen Shiprepair Vlissingen (DSV) heeft een walstroomvoorziening met verhoogde capaciteit in gebruik genomen voor droogdokken 1 en 2. De walstroom zorgt ervoor dat ingedokte schepen hun stroom rechtstreek van de wal kunnen krijgen, waardoor het gebruik van generatoren niet langer nodig is. Dat levert grote voordelen op, legt DSV E-Coördinator Marco Proost uit. “We maken nu efficiënt gebruik van het vermogen dat op de werf beschikbaar is. “Deze oplossing levert een enorme besparing op voor wat betreft de CO2 uitstoot en we kunnen besparen op de dure brandstofkosten voor gas of diesel en het onderhoud van de generatoren.”

De nieuwe generaties schepen vragen meer elektrisch vermogen, waardoor steeds vaker dieselgeneratoren moesten worden ingezet. Als E-Coördinator ging Marco een jaar geleden op zoek naar een schoner en goedkoper alternatief. Hij kon zich nog herinneren dat er in het verleden met een omvormerwagen werd gewerkt die aangesloten kon worden op de pompkamer als er zwaardere voeding nodig was. “Eigenlijk hebben we een oud idee gerecycled.”

Hij legde het idee neer bij installateur Delmeco en dat resulteerde in een oplossing. Op de werf is een bestaande 10KV kabel voor de droogdokpompen en daarop is nu een statische omvormer aangesloten. Via de transformator kan nu 1200A worden geleverd in plaats van de 350A voorheen. De vaste dokpompen van de werf worden normaliter alleen gebruikt gedurende het droogzetten van een schip. Zodra een schip in het dok ligt, kan dit elektrisch vermogen gebruikt worden voor andere toepassingen, zoals de energievoorziening van een schip.

Het eerste schip dat kon profiteren van de nieuwe walstroomvoorziening is het patrouilleschip Zr.Ms. Friesland. Het schip ligt sinds augustus bij DSV en vertegenwoordigers van de Dienst Materiële Instandhouding waren aanwezig toen de installatie in gebruik werd genomen.