In het Time for Change-verandertraject van Damen Naval zijn er sinds de zomersluiting verschillende belangrijke stappen gezet. Zo heeft de stuurgroep het concept voor de gedetailleerde organisatiestructuur voltooid en is er een officiële adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad (OR) gedaan om dat concept te bestuderen en te beoordelen. De OR heeft begin oktober haar advies uitgebracht en nu kan de implementatiefase echt van start gaan.

“We zijn blij dat het OR-advies er is, want nu kunnen we verder. En we zijn nog blijer met het feit dat het een positief advies is”, legt Damen Naval Algemeen Directeur Roland Briene uit. “De OR heeft wel een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan en daar gaan we goed naar kijken. Maar we kunnen nu eindelijk met de implementatiefase beginnen en daar kijk ik erg naar uit. Niet alleen omdat we al zo lang met Time for Change bezig zijn, maar vooral omdat ik weet dat deze veranderingen ons als bedrijf goed zullen doen.”

Terwijl de OR de gedetailleerde organisatiestructuur bestudeerde, was de stuurgroep al wel begonnen met de voorbereidingen voor de implementatiefase. Zo zijn er voor alle (nieuwe) afdelingen Kwartiermakers aangesteld die samen met een klein team de organisatie gaan voorbereiden op de komende veranderingen. De rol van Kwartiermaker is tijdelijk en hun werkzaamheden omvatten praktische zaken zoals het inventariseren van werkplekken en IT-middelen, het uitwerken van de overlegstructuren van de nieuwe afdelingen maar ook tussen de afdelingen en meer.

“Ik heb altijd gezegd dat iedereen uiterlijk op 1 december weet waar ze per 1 januari 2024 aan de slag gaan binnen de nieuwe organisatie.” Roland Briene

Roland benadrukt dat er voor alle huidige medewerkers een plek is binnen de nieuwe organisatie en dat er ook nieuwe functies worden gecreëerd die kansen bieden voor ontwikkeling en groei. “Het hele doel van Time for Change is om ervoor te zorgen dat we een toekomstbestendige structuur neerzetten. Structuur en bestuurbaarheid, daar draait het om. Daarvoor hebben we minstens alle collega’s nodig die we nu hebben. Ook hebben we geïdentificeerd op welke plekken er versterking nodig is en de komende maanden gaan we heel actief extra mensen werven.”

Nu het gedetailleerde ontwerp nagenoeg definitief is, kan het eindelijk ook gedeeld gaan worden met de gehele organisatie. De lijnmanagers zullen hun afdelingen informeren over de veranderingen, terwijl HR druk bezig is om voor iedere functie de juiste omschrijving te maken. “Ik heb altijd gezegd dat iedereen uiterlijk op 1 december weet waar ze per 1 januari 2024 aan de slag gaan binnen de nieuwe organisatie”, stelt Roland. “We gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan iedereen. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je terecht bij HR of je lijnmanager.”

Op de Time for Change-website kun je de laatste ontwikkelingen volgen en alle eerdere interne mededelingen teruglezen. Ook vind je er een uitgebreide FAQ.