Opnieuw zijn er grote stappen gezet in het F126-programma: het grootste fregattenproject van Europa dat onder leiding staat van Damen Naval. “De contractonderhandelingen met een aantal belangrijke toeleveranciers zijn succesvol afgerond”, vertelt Commercieel Directeur Giel Venema. “Het gaat om contracten voor aanschaf van missie- en platformsystemen. Zeer recent werd nog een belangrijke deal gesloten met Wärtsilä SAM Electronics in Hamburg voor de integratie van de elektrische systemen aan boord van de schepen.” Intussen staat de definitieve ontwerpfase voor de bouw van de vier fregatten van de F126 klasse op het punt te beginnen.

“In juni 2020 werd het contract getekend en in het voorbije jaar hebben we de zogenaamde simulatiefase afgerond”, vervolgt Giel. “Dat was feitelijk de voorbereiding op de ontwerpfase. In dat simulatietraject werden alle eisen en specificaties waaraan de schepen moesten voldoen vertaald naar technische eisen die als basis dienen voor het basisontwerp.” Het werk verloopt volgens planning en onlangs zijn ook klantlocaties bezocht. “Voor het eerst sinds de ondertekening van het contract heeft een aantal Damen Naval collega’s van de Landanlagen– en ILS-projecten enkele Marine-opleidingslocaties in Noord-Duitsland bezocht.”

“Iedereen werkt keihard om het tot een succes te maken en uiteindelijk zal het ook allemaal lukken." Giel Venema
Commercieel Directeur Giel Venema. Commercieel Directeur Giel Venema.

“Ze hebben veel nuttige kennis tijdens bezoeken aan de Marine ter plekke opgedaan. Ook zijn medewerkers van Damen Naval uitgenodigd om bij projectpartner Blohm+Voss in Hamburg een kijkje te nemen bij schepen die daar op dit moment voor de Duitse Marine in aanbouw zijn. Met dit soort initiatieven is het F126 project in een fase aanbeland waarin we wat meer naar buiten treden.” Het team dat aan het project werkt, groeit inmiddels gestaag en telt nu al zo’n tweehonderd toegewijde specialisten, aldus Giel. “We zijn erg blij met de hulp die we krijgen van HR, die de uitbreiding van het team samen met de lijnorganisatie in goede banen leidt.”

Het F126-team opereert verspreid over een drietal locaties: Vlissingen, Hamburg en Schiedam, “een situatie die voor de gemiddelde Damen Naval-medewerker een extra dimensie aan het project toevoegt”. Het ambitieuze F126 project is het grootste fregattenprogramma van Europa. “Inmiddels stáát de organisatie”, zegt een trotse Giel. “Iedereen werkt keihard om het tot een succes te maken en uiteindelijk zal het ook allemaal lukken. Natuurlijk waren er tot nu toe ook knelpunten. Samen met Duitse consultants is in de voorbije periode een management verbetertraject doorlopen, dat als doel had om de samenhang in het hele project te optimaliseren.”

Artist impression van één van de F126-fregatten met Hamburg op de achtergrond. Artist impression van één van de F126-fregatten met Hamburg op de achtergrond.

“Het is volstrekt begrijpelijk dat de projectorganisatie deze stap heeft gezet, zeker als je in aanmerking neemt hoe omvangrijk en complex dit project is, terwijl je ook nog afhankelijk bent van externe partners die erbij betrokken zijn.” De Commercieel Directeur staat nog even stil bij het afscheid van André Hollander. “André ging onlangs met pensioen, op 10 november was zijn afscheidsreceptie. Hij was natuurlijk een van de mannen van het eerste uur voor dit megaproject. André was de leider van het bid team en ik kan zeggen dat zonder zijn inzet wij deze opdracht niet hadden gekregen. Daar is de projectorganisatie hem enorm dankbaar voor.”

Tijdens zijn recente afscheid werd André Hollander via een videolink toegesproken en bedankt door Rudolf Braun, F126-projectleider van BAAINBw. Tijdens zijn recente afscheid werd André Hollander via een videolink toegesproken en bedankt door Rudolf Braun, F126-projectleider van BAAINBw.