Het project voor de Midlife Update (MLU) en het Benoemd Onderhoud (BO) van Zr.Ms. Johan de Witt komt op stoom. Damen Naval sloot half februari een contract met DMO over de aanschaf van grote componenten voor het Marineschip. Het gaat om onderdelen met een lange levertijd. Dit contract voor de ‘long lead items’ is voor de uitvoering èn de doorlooptijd van het project belangrijk. Project Director Fer Tummers: “Voor een goede uitvoering moet je alle spullen op tijd binnen hebben en voor de doorlooptijd betekent het contract dat we tijdig informatie van de leveranciers krijgen die we in onze tekeningen kunnen verwerken, wat weer belangrijk is voor de planning van het engineering traject.”

Zr.Ms. Johan de Witt in Noorwegen tijdens de oefening Trident Juncture Zr.Ms. Johan de Witt in Noorwegen tijdens de oefening Trident Juncture

De bestelde grote componenten hebben een levertijd van soms wel een maand of negen, vertelt Fer. “Het is daarom zaak deze systemen tijdig te kunnen inkopen. Je moet denken aan zaken als brandstofseparatoren voor het zuiveren van dieselolie en brandbluspompen.” Het is een mooie en spannende klus om het in november 2007 in dienst gestelde amfibisch transportschip een opknapbeurt te geven, zegt Fer. Zr.Ms. Johan de Witt is een van de twee door Damen Naval gebouwde Landing Platform Docks (LPD’s) van de Koninklijke Marine. Het zusterschip is de iets kortere Zr.Ms. Rotterdam.

“Damen Naval is nu druk bezig met de afronding van de detail engineering. De uitvoering van het contract voor de long lead items loopt daar parallel aan.” Het project ligt volgens de Project Director qua tijdpad nog steeds in lijn met de oorspronkelijke planning en dat is goed, zeker als je bedenkt dat de inhoud en opzet van deze MLU iets anders is dan hetgeen gebruikelijk is bij nieuwbouwopdrachten. “Gewoonlijk is Damen Naval de hoofdaannemer, maar de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft voor dit project zowel met Damen Naval als RH Marine een contract afgesloten. Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende partijen denken we de klus op tijd te kunnen klaren.”

"Het is daarom zaak deze systemen tijdig te kunnen inkopen. Je moet denken aan zaken als brandstofseparatoren voor het zuiveren van dieselolie en brandbluspompen"

“Als Damen Naval hebben we straks een jaar om alles uit te voeren. Naar het zich laat aanzien lukt dat. Een bestaand schip updaten is iets heel anders dan een nieuw schip bouwen. Vergelijk het met het verschil tussen je huis verbouwen en een huis bouwen. Voor een nieuw huis maak je vanuit het niets een ontwerp en krijgt de woning stap voor stap vorm. Als je een huis verbouwt, moet je het eerst leeghalen en kom je onverwachte dingen tegen. Dat merken we ook bij deze MLU. Je stuit soms op zaken aan boord die niet meer één op één overeenkomen met de bouwtekening, maar dat is niet verwonderlijk op een schip dat bijna veertien jaar operationeel is.”

Volgens de huidige planning en nog af te sluiten ‘Werkvoorbereiding en uitvoeringscontract’ moet Damen Naval de MLU eind 2022 helemaal hebben afgerond. Nog dit jaar komt Zr.Ms. Johan de Witt naar Vlissingen-Oost, waar aan boord een aantal systemen zal worden verwijderd om door nieuwe vervangen te worden. Damen Naval en Damen Shiprepair Vlissingen (DSV) trekken vervolgens samen op bij het oppakken van het Benoemd Onderhoud, de vijfjaarlijkse onderhoudsbeurt aan het 176 meter lange transportschip.