Nazaten van Jos van Raalte (1844-1926) hebben nog regelmatig contact met Damen Naval. Jos van Raalte was de allereerste algemeen directeur van de N.V. Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waaruit Damen Naval is voortgekomen. Zijn bronzen buste prijkt fier in de hal van het hoofdkantoor naast die van oprichter Arie Smit.

Onlangs werd de oude band tussen familie en bedrijf nog eens extra bevestigd toen Cathrien Harts een bijzondere schenking deed aan Damen Naval. Zij is een achterkleindochter van Jos van Raalte. Bij het opruimen van haar zolder stuitte Cathrien op een stoffig stapeltje oude documenten over de N.V. Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’.

Er zaten artikelen bij uit vergeelde technische tijdschriften over onder meer de passagiersschepen die de Vlissingse scheepswerf in de jaren ’20 en ’30 bouwde voor De Rotterdamsche Lloyd; Cathrien vond ook een fraai uitgevoerd boekje waarin, verluchtigd met foto’s en technische tekeningen, de bouw van het hoofdkantoor van De Schelde wordt beschreven dat in 1914 in gebruik is genomen. Ze besloot het stapeltje aan Damen Naval te schenken. Managing Director Hein van Ameijden is blij met de gift, die op 13 januari via de post op zijn bureau belandde.

Maar om het historische materiaal ook voor een breder publiek toegankelijk te maken, besloot hij om het niet in het eigen bedrijfsarchief te bewaren, maar in bruikleen af te staan aan het tegenover het hoofdkantoor gelegen museum Scheldewerf.

Marian Roos-Koolwijk, Coördinator van het museum Scheldewerf naast een portret van Jos van Raalte met het boekje over de bouw van het hoofdkantoor. Marian Roos-Koolwijk, Coördinator van het museum Scheldewerf naast een portret van Jos van Raalte met het boekje over de bouw van het hoofdkantoor.

Het aan de geschiedenis van De Schelde gewijde museum heeft de documenten in dank aanvaard. Hein van Ameijden: “Mevrouw Harts heeft me verteld dat ze er zelf niet zo veel aan had. Daarom zocht ze er een andere bestemming voor. Ik denk dat het museum een ideale plek is om ze te bewaren. We kunnen de documenten nu aan iedereen laten zien die in de rijke historie van De Schelde geïnteresseerd is.”

De familie Harts was een Vlissingse familie, totdat de grootouders van Cathrien Harts vanuit de Scheldestad naar Wassenaar vertrokken. De grootmoeder van Cathrien, Theresa Clara Louisa van Raalte, was een van de twee dochters van Jos van Raalte. De familie Van Raalte staat uitgebreid beschreven in het boek Joods Vlissingen. Joseph Ephraim van Raalte was een van de mannen van het eerste uur van De Schelde. Hij werd in het oprichtingsjaar 1875 algemeen directeur en heeft volgens Hein van Ameijden veel bijgedragen aan de eerste successen van de scheepswerf. “Best bijzonder om te beseffen dat Van Raalte deze historische documenten misschien wel persoonlijk in handen heeft gehad”, zegt Doeke Roos jr. van museum Scheldewerf.