Met een enthousiast team van specialisten werkt Björn Mes er hard aan om van de technologie van Augmented Reality (AR) een succesvol product te maken. Daarbij werkt de Research Engineer voor AR en VR nauw samen met de mensen van P&P, die zich bij Damen Schelde Naval Shipbuilding bezighouden met productontwikkeling.

Wie door een AR bril kijkt, ziet de werkelijkheid, maar neemt tevens een kunstmatige wereld waar die als het ware over het echte beeld wordt gelegd. “De werkelijkheid wordt verrijkt, dat is het verschil met Virtual Reality (VR), waarbij je opgesloten zit in een volledig kunstmatige wereld. Alles wat je ziet is dan nep”, vertelt Björn Mes. “De AR bril voegt aan hetgeen je ziet data toe uit andere, veelal digitale bronnen, waardoor die data een fysieke context krijgen. Ze worden dan informatie, waar je iets aan hebt. Op een Marineschip kan AR prima worden toegepast. Marineschepen verwerken steeds meer data via de systemen voor combat management, platform management, de brug en onderhoud, systemen die allemaal geautomatiseerd zijn. Tegelijkertijd is het een trend dat bemanningen kleiner worden. AR-technologie kan de crew helpen bij het slimmer ontsluiten en verwerken van al die data. Stel, je staat op de brug als officier van wacht, dan zorgt AR er via een ordening voor dat je juist die data krijgt die je op dat moment nodig hebt.”

Björn Mes bij DSNS Björn Mes bij DSNS

Het is volgens Björn een uitdaging om de AR-technologie zodanig te verfijnen dat deze elk Marineschip apart ‘herkent’. “Bij ‘grijze’ schepen zie je vaak standaardisatie, veel zaken aan boord lijken op elkaar”, zegt hij. “Dan vindt een AR bril het moeilijk om specifieke zaken te herkennen. Hij moet dus wennen aan deze scheepsomgeving. Dat de schepen van staal zijn en dat er met radiosignalen wordt gewerkt, kan een storend effect hebben en zo het optimaal functioneren van AR in de weg staan.”

Met AR kun je een leiding achter een wand zien, die je in het echt onmogelijk kunt waarnemen

Om dit te ondervangen, experimenteert Björns team met de Hololens 2 van Microsoft. Dit is een AR bril die via meerdere camera’s, interne gyroscopen en kompassen externe bronnen raadpleegt en zo als het ware een overlay schuift over de echte wereld die we door de bril zien. “De Hololens 2 vertaalt zijn omgeving naar een 3D model en vergelijkt dat met het 3D model dat bij ons is opgeslagen in het computerprogramma waarmee we schepen ontwerpen. Maar hij vertaalt ook voorwerpen naar een 3D model, waardoor je er diepte in ziet. Als je er tegen praat, gebruikt en ‘vertaalt’ de Hololens 2 jouw input voor een interactie met zowel het 3D model dat hij heeft vormgegeven als met de digitale wereld waar het 3D model naar verwijst. Zelfs van je handen kan hij, als hij die herkent, een 3D object maken dat je dan vervolgens als een instrument in de digitale wereld kunt inzetten.”

Met AR kun je een leiding achter een wand zien, die je in het echt onmogelijk kunt waarnemen. En je ziet óók nog eens in een wip waar de buis is gefabriceerd en of hij beschadigd is. “Ooit wordt AR voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld”, verwacht Björn. “Onze omgeving wordt almaar digitaler, en om die bronnen te verwerken heb je hulpmiddelen nodig waarbij AR een rol speelt.” DSNS experimenteert er in ieder geval al volop mee. “In de toepassing in de praktijk kunnen ook Thales – voor de sensoren – en onze huisautomatiseerder RH Marine een belangrijk aandeel hebben.”