Het Mexicaanse fregat ARM Benito Juárez heeft met veel succes meegedaan aan drie internationale oefeningen in Latijns-Amerika. Het schip (voorheen ARM Reformador) werd zelfs een leidinggevende rol toebedeeld. Volgens Naval Sales Support Manager Michiel van Ginkel vormden de oefeningen de eerste echte operationele testcase van het SIGMA-fregat waarin het zich in internationaal vlootverband met andere schepen kon meten en tevens alle facetten van maritieme oorlogvoering kon oefenen. “De crew, maar ook de hele Mexicaanse Marine is supertrots op de prestaties die ARM Benito Juárez heeft geleverd”, zegt Michiel. “Ik weet dat zo’n ervaring heel veel doet met een bemanning, nog daargelaten dat het op zich natuurlijk al heerlijk is om in een internationale setting als deze te oefenen met je schip.”

De multinationale vlootoefeningen vonden plaats in september en oktober. Naast de vijf Latijns-Amerikaanse landen Colombia, Chili, Ecuador, Mexico en Brazilië deden ook de Verenigde Staten en Frankrijk mee. Het ging om de oefeningen SIFOREX, UNITAS LXII en SOLIDAREX II. De twee eerstgenoemde werden gehouden in Peruviaanse wateren. Peru was gastland in verband met de viering van het tweehonderdjarig bestaan van haar Marine. Onder de naam SOLIDAREX II kregen deze twee oefeningen nog een vervolg in de Ecuadoraanse en Colombiaanse wateren.

Hoogtepunt van de deelname voor ARM Benito Juárez was de leidinggevende rol die het schip kreeg in de oefening UNITAS LXII. Hoogtepunt van de deelname voor ARM Benito Juárez was de leidinggevende rol die het schip kreeg in de oefening UNITAS LXII.

Het was voor het eerst sinds de overdracht van ARM Benito Juárez begin vorig jaar, dat het SIGMA-fregat aan grote internationale oefeningen deelnam. Plannen voor deelname aan een andere grote internationale oefening (RIMPAC) in 2020 konden vanwege de corona pandemie niet doorgaan. “Het schip heeft meteen uitstekend gepresteerd”, vertelt Michiel, die destijds in de aanloop naar de contractondertekening voor de bouw van ARM Benito Juárez bij de onderhandelingen met de Mexicaanse Marine betrokken was. “Het schip heeft tijdens SIFOREX zeer succesvol geoefend in het detecteren en bestrijden van onderzeeboten, zogenaamde Anti Submarine Warfare. Met behulp van haar towed array heeft het fregat deelnemende onderzeeboten gedetecteerd. Dat ging uitstekend.”

“Niet voor niets noemt de Mexicaanse Marine zelf dit fregat het meest geavanceerde schip van haar hele vloot, die in totaal uit 186 schepen bestaat." Michiel van Ginkel

Towed array is een variabele dieptesonar die in de vorm van een detectiekabel in combinatie met een zogenaamde vis (actieve array) achter het schip aan wordt gesleept. Met zo’n VDS kun je als Marineschip zowel signalen opvangen als uitzenden. Hoogtepunt van de deelname voor ARM Benito Juárez was de leidinggevende rol die het schip kreeg in de oefening UNITAS LXII, die volgde op SOFIREX. Deze internationale oefening werd voor de tweeënzestigste keer gehouden. “Het Mexicaanse fregat mocht binnen het vlootverband een aantal onderdelen van de oefening aansturen”, aldus Michiel.

“Zo had het schip het bevel over een task force die een grote humanitaire hulpverleningsoperatie moest voorbereiden en uitvoeren. Bij deze HADR-operatie (Humanitarian Aid and Disaster Relief) werd o.a. een boordhelikopter van ARM Benito Juárez ingezet voor het uitvoeren van medische evacuatievluchten. Daarnaast fungeerde het SIGMA-fregat ook als Electronic Warfare Coordinator en was het betrokken bij operaties van Special Forces.”

De oefeningen waren de eerste echte operationele testcase van het SIGMA-fregat waarin het zich in internationaal vlootverband met andere schepen kon meten. De oefeningen waren de eerste echte operationele testcase van het SIGMA-fregat waarin het zich in internationaal vlootverband met andere schepen kon meten.

De grootscheepse militaire oefeningen werden in thuisland Mexico met grote belangstelling gevolgd. Volgens Michiel heeft ARM Benito Juárez bewezen een “zeer capabel” schip te zijn. “Niet voor niets noemt de Mexicaanse Marine zelf dit fregat het meest geavanceerde schip van haar hele vloot, die in totaal uit 186 schepen bestaat. Het is prachtig dat het schip nu voor het eerst haar kwaliteiten heeft kunnen demonstreren in een internationaal militair verband. Het heeft zich gemanifesteerd als misschien wel het meest capabele van alle deelnemende schepen, na die van de Verenigde Staten. Ik denk dat de Mexicaanse Marine nog extra trots is dat ze met ARM Benito Juárez hebben deelgenomen, omdat het schip lokaal, in Mexico zelf, is gebouwd.”

ARM Benito Juárez werd in ultrakorte tijd – drie jaar – modulair gebouwd op de scheepswerf Astimar 20 in Salina Cruz. De bouw begon in 2017. Onder leiding van Damen Naval is het schip samengesteld uit in totaal zes modules, waarvan er vier zijn gemaakt in Salina Cruz. De twee overige modules heeft Damen Naval in eigen huis in Vlissingen gebouwd, het betrof de module voor de power plant en die voor de brug en commandocentrale met de daarbij behorende sensoren en combat systems. Het 107.5 meter lange en 14 meter brede fregat, dat officieel Patrulla Oceánica de Largo Alcance (POLA) wordt genoemd, werd gebouwd volgens het succesvolle, door Damen Naval uitgevonden, SIGMA-concept.

Aan de festiviteiten rondom de oefeningen in Latijns-Amerika deed ook nog een ander door Damen gebouwd schip mee: het opleidingszeilschip Cisne Branco (Witte Zwaan) van de Braziliaanse Marine. Dit tallship is gebouwd bij Damen Shiprepair Oranjewerf in Amsterdam en werd in 2000 opgeleverd. Het is nagenoeg een kopie van de Nederlandse driemaster Stad Amsterdam.

ARM Benito Juárez werd in ultrakorte tijd - drie jaar - modulair gebouwd op de scheepswerf Astimar 20 in Salina Cruz. ARM Benito Juárez werd in ultrakorte tijd - drie jaar - modulair gebouwd op de scheepswerf Astimar 20 in Salina Cruz.