Al jaren maakt Damen Naval tot wederzijdse tevredenheid gebruik van de expertise van Hatenboer-Water. Dit in Schiedam gevestigde familiebedrijf levert de installaties voor schoon en veilig drinkwater aan boord van het Combat Support Ship (CSS), het nieuwe bevoorradingsschip dat Damen Naval aan het bouwen is voor Defensie en de Koninklijke Marine ter vervanging van de in 2014 uit dienst genomen Zr.Ms. Amsterdam. Hatenboer-Water bestaat al sinds 1906. Begonnen als een bescheiden bedrijf dat met bunkerboten vanuit de Rotterdamse haven schoon water naar zeeschepen bracht, is het uitgegroeid tot een wereldspeler met kantoren in Singapore, Dubai en Houston.

De nieuwste aanwinst voor onze Marinevloot, het bijna 180 meter lange bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder (geplande indienststelling 2024) zal worden uitgerust met de modernste installaties voor veilig en schoon drinkwater aan boord. Hatenboer-Water, gerenommeerd maker van waterbehandelingsinstallaties, levert voor deze tanker de RO units, dat zijn de installaties die met behulp van omgekeerde osmose van zeewater drinkwater kunnen maken. Ook bouwt het Schiedamse bedrijf voor het CSS de zogenaamde hydrofoor, oftewel de drukverhogingsset, die er voor zorgt dat het ontzilte water vanuit een opslagtank uiteindelijk de kraan uit stroomt.

En dankzij Hatenboer-Water kunnen de manschappen straks douchen onder een straal warm water, want het bedrijf voorziet de Den Helder van een warm-water installatie die drinkwater kan verwarmen. Guy Heijnen is Commercieel Directeur van Hatenboer-Water. Hij legt uit dat het van cruciaal belang is dat schepen, en vooral ook Marineschepen, schoon drinkwater aan boord hebben. Guy zegt dat zijn bedrijf Damen Naval op dit punt dan ook graag weer van dienst is. “We hebben voor Damen Naval al meerdere projecten gedaan, ook voor buitenlandse Marines, en we doen daarnaast ook opdrachten voor de Damen Groep als geheel”, vertelt hij.

Commercieel Directeur Guy Heijnen van Hatenboer-Water. Commercieel Directeur Guy Heijnen van Hatenboer-Water.

“Wij kunnen schepen technisch uitrusten met de hele keten die nodig is om drinkwater aan boord te maken tot aan het moment dat het uit de kraan komt. Maar we hebben ook een advies- en consultancy tak, die rederijen helpt wanneer er een probleem is met de watervoorziening aan boord. Die combinatie van het leveren van systemen èn advisering en begeleiding maakt ons tot een unieke speler in onze branche waar rederijen en andere bedrijven hopelijk ook in de toekomst een beroep op blijven doen.” Want Hatenboer-Water levert niet alleen systemen voor schoon water aan de scheepvaart en offshore, ook de industrie en bijvoorbeeld de tuinbouw maken graag gebruik van haar deskundigheid.

"We zijn er dan ook best trots op dat we systemen mogen leveren aan Damen en zo een belangrijke rol kunnen spelen in onze scheepsbouwsector”

Damen Naval vroeg Hatenboer-Water om voor het CSS de gehele drinkwaterketen te verzorgen en te borgen, vertelt de Commercieel Directeur. Ze bouwen dus de RO (Reverse Osmosis) units plus de warmwatervoorziening en de hydrofoor. Bij het verhogen van de druk om het water vanuit de tank naar de tappunten te krijgen, ondergaat het water straks zelfs nog een extra nabehandeling, waarbij het aanvullend wordt gefilterd en gedesinfecteerd, zodat elk mogelijk schadelijk deeltje eruit is. En ook voor de warmwatervoorziening op het nieuwe bevoorradingsschip wordt geen enkel risico genomen.

Door Hatenboer-Water gebouwde watermaker aan boord van een schip. Door Hatenboer-Water gebouwde watermaker aan boord van een schip.

“In warm water leven bacteriën”, weet Guy, “maar door het warme water in de tank en leidingen permanent bij een temperatuur van boven de 60 graden te laten circuleren, krijgen bacteriën geen kans.” Hij is blij met Damen als opdrachtgever. “Een zeer gewaardeerde klant, waar we al jaren mee samenwerken”, onderstreept Guy. “Zeker in combinatie met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vormt Damen Naval een essentiële partner in ons klantenbestand waar we dus zuinig op moeten zijn.” Op dit moment is Hatenboer-Water aan de hand van de door DMO geformuleerde eisen druk bezig met het ontwerpen van de drinkwaterinstallaties voor het CSS.

Die tekeningen gaan naar Damen Naval voor commentaar en/of akkoord, waarna Hatenboer de benodigde onderdelen kan aanschaffen. “We opereren inmiddels wereldwijd, maar blijven tegelijk ook een echt Nederlands bedrijf dat dicht bij zijn klanten staat”, aldus Guy. “We zijn er dan ook best trots op dat we systemen mogen leveren aan Damen en zo een belangrijke rol kunnen spelen in onze scheepsbouwsector.”