Sinds de ondertekening van het contract voor de bouw van vier Duitse fregatten van de F126 klasse ruim een jaar geleden, heeft de projectorganisatie al meer dan dertig contractmijlpalen bereikt. Een prestatie om trots op te zijn, zegt Project Director Frank Verhelst. “Maar omdat we het in het voorbije jaar enorm druk hadden, in combinatie met corona, hebben we nog niet eens tijd gehad om deze hoogtepunten met de collega’s te vieren. Dat is zeer jammer”, aldus Frank. Het omvangrijke fregattenproject komt intussen op stoom. “In het voorbije jaar zijn tal van nieuwe collega’s ingewerkt en binnenkort gaan we de fase in van de ‘engineering inkoop loop’.”

“Dat is de fase waarin technische specificaties worden opgesteld die de basis zullen zijn voor het inkopen van allerlei systemen en equipment die straks nodig zijn voor de bouw van de schepen”, legt de Project Director uit. “We noemen het een ‘loop’, omdat in deze fase tevens vanuit de leveranciers informatie – zogenaamde vendor data – wordt aangeleverd richting onze engineers. De ‘engineering inkoop loop’ is een cruciale fase in het project en we hopen dit proces dit najaar op de rails te hebben.” Daarnaast richt de projectorganisatie de focus dit najaar nog op een drietal andere zaken.

Impressie van één van de F126 fregatten voor de boulevard van Vlissingen. Impressie van één van de F126 fregatten voor de boulevard van Vlissingen.

Het gaat om: optimalisering van de interne projectorganisatie, training van een grote groep medewerkers in het werken met de nieuwe software tool 3DX en versterking van de interne communicatie. “De bouw van deze fregatten is een zeer groot en veelomvattend project, en de interne communicatie verliep de afgelopen tijd zowel van links naar rechts als van boven naar beneden niet altijd vlekkeloos”, zegt Frank. “Dat hing deels ook samen met het feit dat rollen binnen het project soms over meerdere personen waren verdeeld.”

"Het project vraagt veel van de hele Damen organisatie, en ik zie ook dat iedereen de schouders eronder wil zetten om het tot een succes te maken.” Frank Verhelst

“De projectorganisatie is zich bewust van de knelpunten. We gaan de komende tijd de menselijke maat meer aandacht geven, zowel bij de interne communicatie als bij het ontvangen, opleiden en begeleiden van teamleden. Daarnaast gaan we de projectorganisatie zodanig aanpassen dat deze beter past bij de omvang van dit project.” Het F126 project is de grootste fregattenorder in de geschiedenis van de Duitse Marine. Damen Naval is Hoofdaannemer en bouwt de schepen samen met de Duitse scheepswerf Blohm+Voss.

Bij Damen Naval wordt in een restricted environment op een afgeschermd deel van het computernetwerk keihard gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van de vier schepen. “We hebben al ontzettend veel werk verzet. Het project is voorspoedig opgestart, de planning is helemaal ingevuld en daarnaast kijken we terug op maar liefst 33 contractmijlpalen sinds de ondertekening van het contract in juni vorig jaar. Een indrukwekkende prestatie van het hele team. Ik wil hier graag mijn waardering uitspreken voor wat het team in het eerste jaar allemaal voor elkaar heeft gekregen. Het project vraagt veel van de hele Damen organisatie, en ik zie ook dat iedereen de schouders eronder wil zetten om het tot een succes te maken.”