Er is veel geschreven over de omvang van Damen Naval’s F126 fregattenbouwproject voor de Duitse marine. Dat is begrijpelijk: het is ook een gigantisch project. Het is het grootste contract dat de Duitse marine ooit heeft getekend én het is het grootste contract dat ooit door Damen Naval is binnengehaald.

Er zijn echter nog andere opmerkelijke kenmerken van het F126-project. “Het feit is dat het F126 project op heel veel punten een pioniersproject is. Denk daarbij aan onderwerpen zoals requirements management, projectplanning, informatiebeveiliging, risicomanagement”, zegt Project Directeur Frank Verhelst. Sinds de officiële ondertekening van het contract in juni 2020, heeft het projectteam dan ook de eerste fase van het project besteed aan het leren werken met nieuwe methodologieën, processen en hulpmiddelen. Hoewel dit een doorlopend en complex implementatieproces blijft, merkt Frank op dat het tempo tegen het einde van 2021 echt is opgevoerd. “Alle deelprojecten, alle medewerkers en alle ondersteuningsteams schakelden naar een hogere versnelling.”

Het wordt een druk jaar voor het F126 project waarin de focus vooral zal liggen op engineering, inkoop en managementactiviteiten. Het wordt een druk jaar voor het F126 project waarin de focus vooral zal liggen op engineering, inkoop en managementactiviteiten.

Een van de grootste prioriteiten in de eerste 18 maanden van het F126-project was de werving en opleiding van een team van bekwame experts. De HR-afdeling van Damen Naval is erin geslaagd mensen te vinden voor het merendeel van de aangeboden vacatures. Frank: “Het aantal mensen in het team is in 2021 meer dan verdubbeld en we zitten dicht tegen onze maximale omvang aan.”
Een personeelsuitbreiding van deze omvang bracht natuurlijk uitdagingen met zich mee. Zo is het team gevestigd in drie kantoren: Vlissingen, Schiedam en Hamburg; en werken veel mensen noodgedwongen vanuit huis. Bovendien moeten alle projectactiviteiten om veiligheidsredenen plaatsvinden binnen een beveiligde IT-workspace.

“Het heeft lang gevoeld als een ver punt aan de horizon, maar de productie van het eerste schip - in het Duits de mijlpaal ‘Freigabe zum Bau’ - is al over minder dan twee jaar van nu!" Frank Verhelst

De coronapandemie heeft ook een behoorlijke impact gehad, doordat ook in de thuiswerkomgeving beveiligde IT-netwerken moesten worden opgezet. En hoewel het team heeft leren omgaan met de situatie van thuiswerken en de uitdagingen van virtuele vergaderingen, verheugt Frank zich erop de teamleden op een persoonlijker niveau te leren kennen: face-to-face in plaats van via een computerscherm. “Net als de Wereldgezondheidsorganisatie ben ook ik voorzichtig optimistisch over het einde van de pandemie”, voegt hij toe. “De waarde van het in levenden lijve samenzijn met een team kan niet worden overschat.”

Het snijden van het eerste staal staat gepland voor december 2023. Het snijden van het eerste staal staat gepland voor december 2023.

Vooruitkijkend naar 2022 verwacht Frank opnieuw een interessant jaar. “Ik kan je nu al vertellen dat we weer een druk jaar tegemoet gaan waarin we vooral bezig zullen zijn met engineering, inkoop en managementactiviteiten.” Op het gebied van engineering is de basic engineeringfase nu zo ver gevorderd dat volgens de planning later dit jaar al kan worden gestart met de detailed engineeringfase. Het engineeringproces hangt nauw samen met de inkoopactiviteiten, aangezien er contracten worden gesloten met meerdere leveranciers. “De huidige periode kenmerkt zich door een sterke toename van het aantal onderaannemers dat met ons zal samenwerken.” Deze bedrijven zullen de vele verschillende scheepssystemen en onderdelen leveren die nodig zijn voor de bouw van de vier fregatten van de Duitse marine.

Al deze activiteiten zijn gericht op een van de meest opwindende mijlpalen die een scheepsbouwer als Damen Naval kan meemaken: die van het snijden van het eerste staal. Dit staat gepland voor december 2023. “Het heeft lang gevoeld als een ver punt aan de horizon, maar de productie van het eerste schip – in het Duits de mijlpaal ‘Freigabe zum Bau’ – is al over minder dan twee jaar van nu! We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben de organisatiestructuur op orde en zijn stabiel in onze vooruitgang. Dit zal ons helpen om voortgang te blijven maken met het project.”